Ενημέρωση για τη νέα σύνθεση του προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

                                                                                                                                                                                 Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.                      …

0 Comments

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

                                                                                                                           Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.                                                                            …

0 Comments

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

                                                                                                                   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.                                                                                    ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ…

0 Comments

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

                                                                                                              Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.                                                                              ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ     …

0 Comments