Ενημέρωση για την συμμετοχή των αντιπροσώπων στο 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                  Αθήνα 28 /11 /2019
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 156

 

                                                                     Προς
                                                                                         Τις Περιφέρειες:
                                                                              1. Αττικής
                                                                                                       2. Κεντρικής Μακεδονίας
                                                                                             3. Δυτικής Ελλάδας
                                                                                                                                                                 4. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης                                                                                                                             5. Θεσσαλίας
                                                                               6. Κρήτης
                                                                                                      7. Δυτικής Μακεδονίας
                                                                                                             (Γραφεία Περιφερειαρχών)

 

Θέμα: Ενημέρωση για την συμμετοχή των αντιπροσώπων στο 37ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο 37ο Τακτικό Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2019 θα συμμετέχουν οι παρακάτω εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΟΣΥΑΠΕ:

1- Πανουτσάκου Βέτα    (Περιφέρεια Αττικής)

2- Παγανέλη Αριάδνη (Περιφέρεια Αττικής)

3- Ανδρεαδέλλης Γιάννης  (Περιφέρεια Αττικής)

4- Ντόντος Παναγιώτης (Περιφέρεια Αττικής)

5- Ζαβερδινός Άλκης (Περιφέρεια Αττικής) 

6- Δόλγυρας Ηλίας (Περιφέρεια Αττικής)

7 -Νταής Χρήστος (Περιφέρεια Αττικής)

8- Αρβανίτης Γεώργιος (Περιφέρεια Αττικής)

9- Σταμκοπούλου Νατάσα (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

10- Βαζούρας Δημήτρης (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

11- Παπαλεξίου Έφη (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

12- Ντουντούμη Σταυρούλα (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

 

13- Ντούλιας Θεόδωρος (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

14- Σουρούνης Ανδρέας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

15- Ευστρατίου Χαράλαμπος (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης)

16 Κωστούλα Καλλιόπη (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

17- Μάρκου Χρήστος (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

18- Μαρκάκης Αντώνης (Περιφέρεια Κρήτης) 

 

19- Καραθανάσης Δημήτρης (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Για την συνδικαλιστική άδεια, που δικαιούνται όλοι οι αντιπρόσωποι ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν.1264/1982 και τις Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018 και 1369/2009 τ. Β), στο άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 τ. Α΄), καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικού κλπ) και τις Διευθύνσεις στις οποίες υπηρετούν οι συνάδελφοι-αντιπρόσωποι ώστε να τύχουν των σχετικών συνδικαλιστικών αδειών.

 

Κοιν/ση
Αντιπρόσωποι – μέλη μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                                ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ