Θέμα: Αναγκαία η κάλυψη των εξόδων για ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμεΑ για τα παιδιά των εργαζομένων στις Περιφέρειες.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                             Αθήνα 3 /2/2020

                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:37

 

                                                                         Προς :

                                                                                                      1. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                           2. ΕΝΠΕ

                                                                                                               3. Περιφερειάρχες της χώρας

 

Θέμα: Αναγκαία η κάλυψη των εξόδων για ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠμεΑ για τα παιδιά των εργαζομένων στις Περιφέρειες.

 

Η αντιμετώπιση των πολλαπλών οικογενειακών δυσκολιών και προβλημάτων των εργαζομένων στις Περιφέρειες επιβάλει να δοθεί στις Περιφέρειες η δυνατότητα να καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής των παιδιών τους σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, που αποτελούν χώρους δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους με παιδαγωγικές δραστηριότητες καθώς και εξυπηρέτησης των εργαζόμενων γονέων.

Η ρύθμιση της δυνατότητας κάλυψης των εξόδων για ΚΔΑΠ καθώς και για ΚΔΑΠμεΑ θα διευκολύνει τους γονείς στην ανεμπόδιστη παροχή της εργασίας τους, θα εξασφαλίσει ένα minimum επίπεδο παροχής υπηρεσιών ποιότητας ζωής και προστασίας της νεότητας και θα βοηθήσει στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
Σημειώνουμε ότι οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ούτε σε δημοτικές και ιδιωτικές δομές μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, δεν έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να πάρουν το σχετικό voucher του ΕΣΠΑ.

Στη κατεύθυνση αυτή σας επισυνάπτουμε σχετική πρόταση νομοθετικής ρύθμισης και ζητάμε να την εντάξετε στο επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.-

 

Συνημμένη

Η πρόταση νομοθετικής ρύθμισης.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                              ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ