ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                           Αθήνα 15 /3 /2020
Αριθμ. Πρωτ.:106

 

                                                Προς :
Περιφερειάρχες της χώρας

 

ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ

 

Δεδομένου ότι :

1. στην ΠΝΠ64/14 Μαρτίου 2020 στο εικοστό τρίτο άρθρο εντάσσονται στους μηχανισμούς ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού και στην επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ως αρμόδιες αρχές και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών και ορίζονται ως όργανα ελέγχου και τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ β΄ βαθμού
2. συγκεκριμένες αρμοδιότητες των Περιφερειών πρέπει να υλοποιούνται και συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να συνεισφέρουν στις διαδικασίες της πρόληψης, της προστασίας από τον κορωνοϊό καθώς και στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς λειτουργίας κοινωνικών υποδομών και ελέγχου, επιτήρησης κλπ μέτρων
Είναι αναγκαίο έγκαιρα και με σεβασμό στη λήψη όλων των άλλων αναγκαίων μέτρων προστασίας των συναδέλφων, που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και εξασφάλισης των μέτρων λειτουργίας που έχουμε προτείνει για την «ελάχιστη» λειτουργία των υπηρεσιών:

 Να εκπονηθεί ακριβές σχέδιο ενεργειών των συγκεκριμένων υπηρεσιών και να δοθούν αναλυτικές οδηγίες.
 Να εξασφαλιστούν αυξημένα μέσα προστασίας και μέσα μεταφοράς στους συγκεκριμένους υπαλλήλους.

 

Κοιν/ση :
– ΕΝΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                          ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ