ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                Αθήνα 28/12 /2020
Αριθμ. Πρωτ.: 204

 

                                                           Προς
Περιφερειάρχη Ηπείρου
κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη
periferiarxis@php.gov.gr

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφος Παύλος Αλεξίου υπάλληλος της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας) καταλαμβάνει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την θέση παραιτηθέντος μέλους, ως αναπληρωματικό μέλος σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 8ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (29-3-2019).
Ο συνάδελφος για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων δικαιούται τις προβλεπόμενες από την συνδικαλιστική νομοθεσία άδειες και συγκεκριμένα από τον ν. 1264/1982, όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, καθώς και από τα αναφερόμενα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018 και ΦΕΚ 1369/ τ.β΄/2009).
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά την Δ/νση Προσωπικού καθώς και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας στην οποία υπηρετεί ο συνάδελφος, ώστε να τύχει των σχετικών αδειών και διευκολύνσεων για να μπορεί να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.

 

Κοιν/ση

Παύλος Αλεξίου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                  ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ