ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

Αθήνα  24/2/2022

Αριθμ. Πρωτ.: 38

 

 

Προς

Τις Περιφέρειες της χώρας

                                                                 Γραφεία Περιφερειαρχών

                                                                

            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο 9ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 έως και τις 17 Μαρτίου 2022 θα συμμετέχουν όλοι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι όλων των πρωτοβάθμιων Σωματείων – μελών της ΟΣΥΑΠΕ καθώς και τα μέλη των απερχόμενων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής).

Για την συνδικαλιστική άδεια, που δικαιούνται όλοι οι αντιπρόσωποι ισχύουν τα αναφερόμενα στις Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018 και 1369/2009 τ. Β), στο άρθρο 17 του Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79 τ. Α΄), καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικού κλπ) και τις Διευθύνσεις στις οποίες υπηρετούν οι συνάδελφοι-αντιπρόσωποι ώστε να τύχουν των σχετικών συνδικαλιστικών αδειών για τις ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου καθώς και για τις ημέρες μετάβασης στην Αθήνα και επιστροφής στην έδρα τους.

 

Κοιν/ση

Σύλλογοι – μέλη μας

                                               ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                  ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ