ΟΣΥΑΠΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ 14-3-2022 όπως υπερψηφίστηκε στο 9ο Συνέδριο

9Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΥΑΠΕ

 

                                                                                    Μάρτης 2022

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΛΗΣ

Υπερψηφίστηκε στο 9ο Συνέδριο της ΟΣΥΑΠΕ με 121 ψήφους υπέρ,                                        50 ψήφους κατά και 17 λευκά

Δεν αρκεί να αγανακτούμε

Η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική δράση!

ΚΟΝΤΡΑ σε λογικές μοιρολατρίας και ανάθεσης

Σωτήρες δεν υπάρχουν – παίρνουμε την υπόθεση στα δικά μας χέρια

Η ζωή πάει μπροστά μόνο με αγώνα

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Όσο σημαντικό είναι να έχουμε καθαρό το τι θέλουμε, το τι παλεύουμε, άλλο τόσο και ίσως περισσότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα καταχτιούνται με αγώνες. Ότι δεν υπάρχουν σωτήρες για τους εργαζόμενους, χωρίς εμάς… Δύναμή μας είναι η θέλησή μας και η αποφασιστικότητά μας να στεκόμαστε αταλάντευτα με τα δικά μας συμφέροντα, κόντρα σε κάθε κυβέρνηση, σε κάθε εργοδότη, σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική, από όπου κι αν σχεδιάζεται, εκπορεύεται και υλοποιείται.

Γι αυτό οι εργαζόμενοι χρειάζονται Ομοσπονδία και σωματεία ταξικά, διεκδικητικά κι όχι χειροκροτητές των κυβερνητικών – εργοδοτικών επιλογών.

Κι έχουμε επίσης καθαρό ότι όσο και καλά να διατυπώνει κανείς τα αιτήματά του, αυτό  που χρειάζεται για να διεκδικηθούν αποτελεσματικά είναι να παλεύει για τους όρους και τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να λυθούν.  Δεν μπορεί δηλαδή οι εργαζόμενοι να περιμένουν αυξήσεις στους μισθούς, ικανοποίηση άλλων οικονομικών τους αιτημάτων, να περιμένουν να αυξηθούν οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία, την δημόσια παιδεία κλπ εάν αποδέχονται και στηρίζουν μια πολιτική που θεωρεί κόστος τον εργαζόμενο, που στηρίζει την επιχειρηματική δράση στην υγεία, την παιδεία, που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες τις νατοϊκές δαπάνες.

Στο διεκδικητικό μας ξεχωρίζουν:

 • Η επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού άμεσα ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν και ιδιαίτερα σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αιχμής, με κάλυψη της μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό, για όλες τις οργανικές θέσεις, ενάντια στην εντατικοποίηση και την υποστελέχωση, που αποτελεί εκτός των άλλων και όχημα για να δικαιολογηθεί και η προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων.

Θεωρούμε ότι η υποστελέχωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την «κινητικότητα», ούτε με τους  απαράδεκτους περιορισμούς που τίθενται, παρά μόνον με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

 • Η κάλυψη των μισθολογικών απωλειών, η χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Αναγνώριση της διετίας 2016-2017, χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους ΥΕ-ΔΕ.
 • Χορήγηση «ελεγκτικού» επιδόματος στο σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και των υποστηρικτικών δομών όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
 • Επέκταση της ρύθμισης του άρθρου 219 του ν. 4555/2018 για τις «μετακινήσεις» και για τις μετακινήσεις από μία Δ/νση μιας Γενικής Δ/νσης σε άλλη Δ/νση, άλλης Γενικής Δ/νσης, καθώς και για τις τοποθετήσεις.
 • Οργανογράμματα που να υπηρετούν την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, που να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος, που να εξασφαλίζουν σύγχρονες υποδομές, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση κλπ. Κάθε Οργανισμός να περιλαμβάνει κατανομή των οργανικών θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού σε κάθε οργανική μονάδα, ως ελάχιστο μέτρο ύπαρξης διαφάνειας και αντιμετώπισης του αυταρχισμού και της αυθαιρεσίας των Περιφερειακών Αρχών και διόρθωση όλων των λανθασμένων κατατάξεων.

 

 • Δημιουργία ενιαίας κατηγορίας αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δυνατότητα απόκτησης ισοτιμίας των παλαιών αποφοίτων (βασισμένη πχ στην σχετική προϋπηρεσία και την επαγγελματική εμπειρία) και ανάλογη προσαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων του Υπαλληλικού Κώδικα.

 

 • Η πλήρης εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τον ν. 3850/2010, την 43726/2019 ΚΥΑ και το ΠΔ 398/1994 για τους εργαζόμενους σε οθόνες οπτικής απεικόνισης. Χορήγηση ΜΑΠ- προληπτικές εξετάσεις, δημιουργία και στελέχωση ΕΣΥΠΠ σε κάθε Π.Ε., προσλήψεις τεχνικού και γιατρού εργασίας με μόνιμη σχέση εργασίας. Να γίνουν Μελέτες Επαγγελματικού Κινδύνου για όλους τους χώρους εργασίας και κάθε θέση εργασίας. Να ικανοποιηθεί το αίτημα αποτίμησης σε χρήμα των ΜΑΠ των ετών 2019 και 2020, που δεν χορηγήθηκαν στους δικαιούχους.

Κτήρια και χώροι εργασίας κατάλληλοι, με συνεχή καθαριότητα καθώς και φύλαξη, όπου χρειάζεται.

 • Χορήγηση (συνέχιση) και επέκταση των ρυθμίσεων του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους σύμφωνα με το σχετικό υπόμνημα της Ομοσπονδίας.

 

 • Εφαρμογή της νομικής κάλυψης σε όλους τους υπαλλήλους, που διώκονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, με προπληρωμή δικηγόρου επιλογής μας. Δημιουργία κατάλληλα στελεχωμένου νομικού γραφείου για τις τεχνικές κλπ υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη νομική βοήθεια στη σύνταξη εγγράφων εισηγήσεων σε ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές εργολάβων κλπ.

 

 • Αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Τεχνικές υπηρεσίες, τόσο κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, όσο και με τις ποινικές & αστικές ευθύνες που φορτώνονται, καθώς και των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στις Οικονομικές υπηρεσίες.
 • Χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών. Προώθηση της σχετικής τροπολογίας, που έχουμε συντάξει. Απλοποίηση των δικαιολογητικών και των διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτήριων-και των αποζημιώσεων και εξαιρέσιμων για τις υπόλοιπες μετακινήσεις των υπαλλήλων, έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με κάλυψη από την αρχή κάθε χρονιάς για όλους. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων – αναπροσαρμογή χιλιομετρικής αποζημίωσης, αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας

 

 • Άμεση προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης με αντικειμενικά κριτήρια. Σταμάτημα των αδιαφανών διαδικασιών αναθέσεων.

Συμμετοχή των αιρετών στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων. Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης.

 • Αλλαγή του άρθρου 32 του ν. 4483/17 «παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από ΟΤΑ ορεινών και νησιωτικών περιοχών» ώστε να γίνει υποχρεωτική και όχι να είναι προαιρετική η παροχή κινήτρων παραμονής στις νησιωτικές περιοχές και αποδέσμευση από τα πληθυσμιακά όρια.
 • Διπλασιασμό του επιδόματος των απομακρυσμένων – παραμεθορίων περιοχών, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4354/2015.
 • Επέκταση της ρύθμισης για την κάλυψη των κατασκηνωτικών εξόδων και στα ζητήματα της κάλυψης των αναγκών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης από τις Περιφέρειες, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όλα τα παιδιά των συναδέλφων.
 • Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών των Περιφερειών. Να καταργηθούν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί. Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών. Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό. Οι υπηρεσίες να ασκούν πλήρως τις αρμοδιότητες κοινωνικού τους χαρακτήρα. Να σταματήσουν οι σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

 • Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών, περιβαλλοντικών κλπ αναγκών. Πλήρης εξοπλισμός με όλα τα απαραίτητα μέσα που χρειάζονται οι υπηρεσίες.

Όχι σε  αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στους ΟΤΑ.

 • Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του νόμου ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης. Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις. Κάλυψη από το κράτος και την εργοδοσία των ζημιών από την δέσμευση των αποθεματικών για δεκαετίες, τις ζημιές από το τζογάρισμα σε μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τις απώλειες των δις ευρώ των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που λεηλατήθηκαν από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων.
 • Αντιμετώπιση της ακρίβειας, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μείωση της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Κατάργηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα, καθώς και στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία που καλύπτει ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας και δεν εκμισθώνεται. Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
 • Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ τουλάχιστον και επιπρόσθετα στα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 • Διαγραφή χρεών, όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
 • Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην υγεία, την πρόνοια, την εκπαίδευση.
 • Επίσπευση της απονομής των συντάξεων και επίλυση των ζητημάτων υπολογισμού των συντάξεων για την άμεση απονομή τους στους συνταξιοδοτούμενους συναδέλφους.
 • Λήψη μέτρων στους χώρους εργασίας των εργαζόμενων στις Περιφέρειες και του δημοσίου γενικότερα ενάντια στη «βία και την παρενόχληση στον χώρο της εργασίας».
 • Ειδικά για τον ν. Χατζηδάκη (4808/2021) συντασσόμαστε με όλα τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δηλώνουμε ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μείνει στα χαρτιά. Δεν θα επιτρέψουμε τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και οι ελευθερίες μας να μπουν στο γύψο.

Συγκεκριμένα:

 • Η Ομοσπονδία και οι Σύλλογοι – μέλη μας θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τα εγκεκριμένα από τα Πρωτοδικεία καταστατικά μας. Δεν δεχόμαστε να τα τροποποιήσουμε και να τα προσαρμόσουμε στις διατάξεις της ΝΔ/Χατζηδάκη.
 • Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις για απεργίες, για στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και κάθε είδους κινητοποιήσεις με την συγκεκριμένη νόμιμη οδό, που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα.
 • Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. Χατζηδάκη για την πραγματοποίηση μιας απεργίας που υπονομεύουν ή στη πράξη την κάνουν αδύνατη δεν θα εφαρμόσουμε το νόμο Χατζηδάκη (π.χ. ημερομηνίες κατάθεσης εξώδικου για στάσεις εργασίας, ποσοστό προσωπικού ασφαλείας, καθορισμό προσωπικού εγγυημένης λειτουργίας). Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε η πραγματοποίηση της απεργίας να εξαρτάται από την έκθεση ή την σύμφωνη γνώμη του ΟΜΕΔ.
 • θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες μόνο δια ζώσης, με φυσική παρουσία.

 

Η απόφαση αυτή αποτελεί χρέος στους ηρωικούς αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος, σε όσους θυσίασαν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, τα δημοκρατικά δικαιώματα και την κοινωνική απελευθέρωση όλων των εργαζομένων.

Ενωμένοι μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας, να σώσουμε τα δικαιώματα και τις όποιες κατακτήσεις μας.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ

ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΛΗΣ

 

Εξουσιοδοτούμε το νέα συνδικαλιστικά όργανα (ΓΣ και ΔΣ) να προχωρήσουν σε όλες τις μορφές δράσης και απεργιακών κινητοποιήσεων, προκειμένου να διεκδικηθούν αποτελεσματικά όλα τα αιτήματά μας.

Μπροστά μας έχουμε ήδη την γενική απεργία στις 6 Απρίλη, που ακουμπάει στα παραπάνω αιτήματα και για την οποία πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε με μαζική συμμετοχή, να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα διεκδίκησης, αγώνα και απαίτησης ικανοποίησης τους.

Το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης υπερψηφίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου (14-3-2022) με 24 ψήφους υπερ, 4 ψήφους κατά και 2 λευκά.

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ