65.22- ΑΠΟΦΑΣΗ 9ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
Αθήνα 27 /3/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 65
ΑΠΟΦΑΣΗ 9
ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2022
Υπερψηφίστηκε στο 9
ο Συνέδριο της ΟΣΥΑΠΕ με 170 ψήφους υπέρ,
0 ψήφους κατά και 18 λευκά
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Στη διαδικασία του 9
ου
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, σας παρουσιάζουμε τους
Οικονομικούς Απολογισμούς ανά έτος, τον Προϋπολογισμό για το 2022 και βασικά σημεία
τους, πέρα από τα αριθμητικά δεδομένα.
Από την άποψη της αυτάρκειας των οικονομικών πόρων της ΟΣΥΑΠΕ μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Όπως γνωρίζετε τα έσοδα της Ομοσπονδίας
προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των πρωτοβάθμιων Συλλόγων μελών της.
Μετά το 7ο
συνέδριο (2016) και μέχρι το 2019, παρατηρείται μια κανονικότητα στις πληρωμή
των εισφορών.
Σ’ αυτό συνέβαλαν μια σειρά παράγοντες οι κυριότεροι των οποίων είναι:
α) Η ουσιαστική λειτουργία και δράση της Ομοσπονδίας και η σημασία, που δόθηκε στην
τακτοποίηση των οικονομικών και την είσπραξη των εισφορών
β) Το γεγονός ότι στο σύνολο των πρωτοβάθμιων Συλλόγων οι εισφορές των μελών
καταβάλλονται μέσω της μισθοδοσίας και
γ) Το γεγονός ότι αν και μειώθηκαν οι υπηρετούντες υπάλληλοι στις Περιφέρειες, όλο και
περισσότεροι συνάδελφοι γίνονται μέλη, που σημαίνει ότι το ύψος των εισφορών προς τους
πρωτοβάθμιους Συλλόγους και κατ’ επέκταση την ΟΣΥΑΠΕ παραμένει περίπου σταθερό. Στη
διαδικασία αυτή συνέβαλε η δράση της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα η υπογραφή των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Σε ότι αφορά την τριετία 2019 – 2022 συνεχίστηκε και καθιερώθηκε η συνέπεια στην
καταβολή των εισφορών και ιδιαίτερα των Συλλόγων (Χανίων, Φλώρινας, Αττικής, Αργολίδας,
Αρκαδίας, Χίου, Αιτωλοακαρνανίας, Τρικάλων κλπ).
Όπως θα διαπιστώσετε και από την παρουσίαση των στοιχείων που ακολουθεί
παρατηρείται- την τελευταία τριετία -μια σημαντική αύξηση στα έσοδα. Πέρα από τη συνετή
διαχείριση σ’ αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι εξαιτίας του κορονοϊού δεν
πραγματοποιήθηκαν περιοδείες των μελών του Δ.Σ. στις Περιφέρειες καθώς και μερικές
συνεδριάσεις του Δ.Σ και του Γ.Σ δια ζώσης, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν τα αντίστοιχα
ποσά που καταβάλλονταν για αποζημιώσεις μετακίνησης των μελών των οργάνων αυτών
(έξοδα μετακίνησης, διαμονής, αποζημίωση/φαγητό).
Αυτή η κατάσταση βέβαια είχε σαν συνέπεια την έλλειψη της φυσικής παρουσίας και
συνεργασίας των μελών του Δ.Σ. με τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους.
Σε ότι αφορά τα έξοδα, πέρα από τα συνηθισμένα, παρατηρούμε την εκταμίευση ενός
σημαντικού ποσού για την πληρωμή δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών. Αυτή η ποιοτική
διαφοροποίηση στα έξοδα, οφείλεται στην αποστολή εξωδίκων προς τους Περιφερειάρχες
(ΜΑΠ, μη προκήρυξη θέσεων ευθύνης κλπ) καθώς και την πληρωμή δικηγόρων για
παράσταση σε προβλήματα που προέκυψαν σε συναδέλφους κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους.
Σημειώνουμε επίσης ορισμένα ζητήματα σε σχέση με τα έξοδα και την διαχείριση
των οικονομικών:
α. Το σύνολο των χρημάτων βρίσκεται κατατεθειμένο στην τράπεζα Πειραιώς.
β. Το σύνολο σχεδόν των δαπανών γίνεται μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.
γ. Κανείς (ούτε πρόεδρος, ούτε ταμίας) δεν έχει χρήματα στα χέρια του.
δ. Για τον χώρο των γραφείων της Ομοσπονδίας (κοινός με Σύλλογο Αττικής) δεν υπάρχουν
λειτουργικά έξοδα, εκτός από τον καθαρισμό τους, ο οποίος πληρώνεται 6 μήνες/χρόνο από
την Ομοσπονδία και 6 μήνες από τον Σύλλογο της Αττικής και την τηλεφωνική σύνδεση στην
οποία είναι «κρεμασμένο» το site της Ομοσπονδίας.
ε. Οι εισφορές μας στην ΑΔΕΔΥ έχουν πληρωθεί έως και το 2ο
εξάμηνο 2021.
στ. Είναι τακτοποιημένες όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας (Φορολογικές
Δηλώσεις, καταστάσεις τιμολογίων κλπ).
ζ. Στον πίνακα εξόδων του Απολογισμού 2021 οι αναφερόμενες οφειλές στη ΔΟΥ, ύψους
313,77 αφορούν πρόστιμα μη κατάθεσης καταστάσεων τιμολογίων το έτος 2014.
Τέλος η Ομοσπονδία συνέδραμε οικονομικά – μέσω των πρωτοβάθμιων Συλλόγων – στους
πυρόπληκτους της Ηλείας και τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας. Η απόφασή της για αγορά
«νοσοκομειακού υλικού» ως αλληλεγγύη στους εργαζόμενους των νοσοκομείων (Ξάνθης,
Καστοριάς, Σωτηρία), δεν ευοδώθηκε δεδομένου ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τα
Σωματεία τους.
Αναλυτικά ο οικονομικός απολογισμός την τριετία 2019- 2022 έχει ως εξής:
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ 11741 – ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
Μεταφορά από 2018 75274,14
Έσοδα 2019 μέχρι 3ος 2019 50902,83 Έξοδα 2019 μέχρι 3ος 2019 30997,85
Εισφορές Συλλόγων 21690,29 Εισφορές ΑΔΕΔΥ 9648,75
Τόκοι 363,44
Έξοδα διαχείρισης- προμήθειες
τράπεζας 206,6
COSMOTE 244,8
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 260,4
Αποζημιώσεις μελών Γ.Σ, Δ.Σ & Ε.Ε,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 8
ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 47408,8
ΕΞΟΔΑ 8
ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (εξόφληση) 19794,9
Συνδρομή “ΝΟΜΟΣ” 773,3
Καθαρίστρια 150
Υποστήριξη SITE κλπ 80,6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 148230,7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 109566
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2019 : 38.647,7 €
Πίνακας 1. Απολογισμός έτους 2019
Το 2019 ήταν η χρονιά του 8ου συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ, γεγονός το οποίο έχει σαν συνέπεια
την αύξηση των εξόδων της. Αυτό αποτυπώνεται στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των
χρημάτων που υπήρχαν στο ταμείο κατά την έναρξη του έτους (75.274,14 €) έναντι
αυτών που υπήρχαν στο τέλους του έτους (38.647,7 €).
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ 11741 – ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
Μεταφορά από 2019 38664,7
Έσοδα 2020 Έξοδα 2020
Εισφορές Συλλόγων 69972,95 Εισφορές ΑΔΕΔΥ 31788
Τόκοι 82,12 Έξοδα διαχείρισης- προμήθειες τράπεζας 200,6
COSMOTE 328,5
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών
συνεδριάσεων Γ.Σ. 432,45
Αποζημιώσεις μελών Δ.Σ 7904,8
Λογίστρια 124
Συνδρομή “ΝΟΜΟΣ” 773,3
Αμοιβές δικηγόρων 1772
Καθαρίστρια 750
Αποστολή εξωδίκων- Επιδόσεις κλπ 1458,57
Υποστήριξη SITE κλπ 1971,6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 108719,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 47503,82
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2020 : 61.215,95 €
Πίνακας 2. Απολογισμός έτους 2020
Το έτος αυτό χαρακτηρίζεται από α) την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού και β) την
αποστολή σε κάθε Σύλλογο επιστολής της Ομοσπονδίας με το ύψος των οφειλόμενων
εισφορών, συνοδευόμενη με αναλυτική επεξήγηση για το πώς προκύπτουν. Η επιστολή
συνέβαλε σημαντικά στην κατάθεση από την πλειοψηφία των συλλόγων των εισφορών τους
έγκαιρα, γεγονός που αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα εμφανείς με την καθιέρωση γενικού και
οριζόντιου Lockdown, γεγονός που είχε σαν συνέπεια τη μη πραγματοποίηση των δύο Γ.Σ.
και της ολομέλειας των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, που πραγματοποιείται συνήθως τον
Οκτώβρη κάθε έτους.
Επίσης μερικά Δ.Σ. πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων.
Τα παραπάνω είχαν σαν συνέπεια την «εξοικονόμηση» πόρων με αποτέλεσμα το υπόλοιπο
του ταμείου να ανέρχεται στις 31/12/2020 στις 61.215,95 €, έναντι 38.664,7€ που ήταν
στην αρχή του έτους.
Παράλληλα παρατηρείται η εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού που αφορά στην πληρωμή
δικαστικών επιμελητών και δικηγόρων για τη συγγραφή και κατάθεση εξωδίκων προς τους
Περιφερειάρχες.
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ/ΜΗΝΑ 2020
ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 410,4 2122,46
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 19854,5 1225,62
ΜΑΡΤΙΟΣ 23195 15099,13
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3312,2 299,6
ΜΑΪΟΣ 0 209,6
ΙΟΥΝΙΟΣ 1233,52 997,01
ΙΟΥΛΙΟΣ 2656,7 2008,56
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7427,1 570,62
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 57,1
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1238,4 2562
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 586,6
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 10727,25 21765,52
ΣΥΝΟΛΟ 70055,07 47503,82
Πίνακας 3. Κατανομή εσόδων- εξόδων ανά μήνα (έτος 2020)
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ 11741 – ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021
Μεταφορά από 2020 61215,95
Έσοδα 2021 Έξοδα 2021
Εισφορές Συλλόγων 83209,45 Έξοδα συνεδριάσεων (Ξενοδοχεία κλπ) 2790
Αντιλογισμός 1240,2 Έξοδα διαχείρισης- προμήθειες τράπεζας 229,7
COSMOTE 328
Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Γ.Σ. –
εκτυπώσεις 457,25
Αποζημιώσεις μελών Γ.Σ, Δ.Σ & Ε.Ε. 13654,73
Λογίστρια 124
Συνδρομή “ΝΟΜΟΣ” 864,29
Αμοιβές δικηγόρων 2800
Καθαρίστρια 900
Αποστολή εξωδίκων- Επιδόσεις κλπ 390,6
Υποστήριξη SITE κλπ 620
Ενίσχυση σεισμόπληκτων- πυρόπληκτων 1998,07
οφειλές Δ.Ο.Υ. 313,77
Αντιλογισμός FREE EXTRA 334,8
Διάφορα (στεφάνια κλπ) 28,25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 145665,6 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 25833,46
Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2021 : 119.832,14 €
Πίνακας 4. Απολογισμός έτους 2021
Κατά το έτος αυτό παρατηρείται σημαντική κατάθεση εισφορών από πολλούς Συλλόγους
κυρίως κατά τους τρεις πρώτους μήνες και ιδιαίτερα το Φεβρουάριο, μετά την επιστολή στους
πρωτοβάθμιους Συλλόγους για το ύψος των οφειλών τους.
Εξακολουθεί να υφίσταται κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου η εφαρμογή γενικευμένου και
οριζόντιου lockdown και περιορισμός των μετακινήσεων. Ουσιαστικά η φυσική παρουσία των
μελών στο Δ.Σ εμφανίζεται από τον Ιούνιο και μετά. Πραγματοποιείται το Γ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ
τον Οκτώβρη του έτους στο ξενοδοχείο NOVOTEL, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που
προβλέπονται από τα ισχύοντα πρωτόκολλα, καθώς και η ολομέλεια των Δ.Σ. πρωτοβάθμιων
Συλλόγων.
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ/ΜΗΝΑ έτους 2021
ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 9169,15 831,55
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 32464,2 144,49
ΜΑΡΤΙΟΣ 9421,2 1529,76
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 3126,5 991,97
ΜΑΪΟΣ 4792,3 279,5
ΙΟΥΝΙΟΣ 815,1 190,2
ΙΟΥΛΙΟΣ 8236,5 1479,77
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 202
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1117,2 4341,02
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2403 10964,2
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 3203,4 2413,46
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 9701,1 2465,59
ΣΥΝΟΛΟ 84449,65 25833,51
Πίνακας 5. Κατανομή εσόδων- εξόδων ανά μήνα (έτος 2021).
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΤΚ 11741 – ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Μεταφορά από 2021 119832,14
Έσοδα 2020 Έξοδα 2021
Εισφορές Συλλόγων 66170,4 Εισφορές ΑΔΕΔΥ 21192
Αντιλογισμός 363,9 Έξοδα διαχείρισης- προμήθειες τράπεζας 80,2
COSMOTE 109,5
Αποζημιώσεις μελών Γ.Σ, Δ.Σ & Ε.Ε 4438,86
Συνδρομή “ΝΟΜΟΣ” 176,46
Καθαρίστρια 150
Έξοδα συνεδρίου (Ξενοδοχείο, usb κλπ) 23894,14
Προμήθεια εξοπλισμού 350,8
Αμοιβή δικηγόρου 720
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 186366,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 51111,96
Υπόλοιπο ταμείου 14/03/2022 : 135.254,48 €
Πίνακας 6. Απολογισμός έτους 2022 (Ιανουάριος- Φεβρουάριος).
Ο απολογισμός αυτού του έτους αποτυπώνει την κίνηση του ταμείου κατά τους πρώτους δύο
μήνες αφού στα μέσα Μάρτη πραγματοποιείται το 9ο
Συνέδριο.
Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εσόδων που οφείλεται:
α) σε προαναφερόμενους λόγους, αλλά κυρίως β) στην καταβολή όλων των οφειλόμενων –
μέχρι 31/12/2021 – εισφορών όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων προς την ΟΣΥΠΑΕ,
προϋπόθεση απαραίτητη για να θεωρηθούν οι Σύλλογοι οικονομικά τακτοποιημένοι ώστε οι
αντιπρόσωποί τους να λάβουν μέρος στο Συνέδριο.
Η κατανομή των εσόδων – εξόδων αυτούς τους δύο μήνες του 2022 αποτυπώνεται στον
παρακάτω πίνακα.
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ/ΜΗΝΑ
ΜΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 39542,98 21956,67 17586,31
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 18396,92 1785,74 16611,18
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 8594,4 27369,55 -18775,15
ΣΥΝΟΛΟ 66534,3 51111,96 15422,34
Πίνακας 7. Κατανομή εσόδων- εξόδων ανά μήνα (Ιανουάριος- 15 Μαρτίου 2022).
Γενικά ο συνολικός οικονομικός απολογισμός της ΟΣΥΑΠΕ/ έτος κατά την τελευταία τριετία
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα.
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ/ΕΤΟΣ (2019- 15/3/2022)
ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2018 75274,19
2019 72956,56 109566 -36609,44 38664,75
2020 70055,07 47503,82 22551,25 61216
2021 84449,65 25833,51 58616,14 119832,14
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 66534,3 51111,96 15422,34
ΣΥΝΟΛΟ 293995,6 234015,3 59980,29 135254,48
Πίνακας 8. Κατανομή εσόδων- εξόδων/ έτος (2019- 2022).
Σημειώνεται πως κατά την ημέρα έναρξης του Συνεδρίου όλοι οι Σύλλογοι μέλη της ΟΣΥΑΠΕ,
που έχουν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες και βρίσκονται στο Συνέδριο, έχουν καταβάλει τις
εισφορές τους και το ύψος των ταμειακών διαθέσιμων ανέρχεται στο ποσό των 135.254,48
€.

Ποσοστιαία κατανομή δαπανών/ είδος δαπάνης
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741-
ΑΘΗΝΑ
Έξοδα 2019 2020 2021 2022 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Εισφορές ΑΔΕΔΥ 9648,75 31788 21192 62.628,75 35,65%
Έξοδα συνεδριάσεων
(Ξενοδοχεία κλπ) 2790 2790 1,58%
Έξοδα διαχείρισηςπρομήθειες τράπεζας 206,6 200,6 229,7 40,8 677,7 0,39%
COSMOTE 244,8 328,5 328 109,5 1010,80 0,58%
Απομαγνητοφώνηση
πρακτικών Γ.Σ. –
εκτυπώσεις
260,4 432,45 457,25 1150,10 0,65%
Αποζημιώσεις μελών
Γ.Σ, Δ.Σ & Ε.Ε. 47408,8 7904,8 13654,73 2073,65 71.041,98 40,45%
ΕΞΟΔΑ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
(εξόφληση) 19794,9 19794,9 11,27%
Λογίστρια 124 124 248 0,14%
Συνδρομή “ΝΟΜΟΣ” 773,3 773,3 864,29 176,46 2.587,35 1,47%
Αμοιβές δικηγόρων 1772 2800 4572 2,60%
Καθαρίστρια 150 750 900 150 1950 1,11%
Αποστολή εξωδίκωνΕπιδόσεις κλπ 1458,57 390,6 1.849,17 1,05%
Υποστήριξη SITE κλπ 80,6 1971,6 620 2.672,2 1,52%
Ενίσχυση
σεισμόπληκτωνπυρόπληκτων
1998,07 1.998,07 1,14%
οφειλές Δ.Ο.Υ. 313,77 313,77 0,18%
Αντιλογισμός FREE
EXTRA 334,8 334,8 0,19%
Διάφορα (στεφάνια
κλπ) 28,25 28,25 0,03%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 78568,15 47503,82 25833,46 23742,41 175.647,84 100%
Πίνακας 9. Ποσοστιαία κατανομή δαπανών/ είδος δαπάνης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, καθώς και τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα
κατά το τρέχον καταθέτουμε και τον προϋπολογισμό του έτους 2022.
ΟΣΥΑΠΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 Τ.Κ 11741- ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2022 80000 ΑΔΕΔΥ 2022 21200
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (2 Χ 8000) = 16000
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (10Χ2500) = 25000
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Α΄ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 3000
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ (2Χ 900) =1800
ΣΥΝΕΔΡΙΟ 70000
ΔΙΑΦΟΡΑ 8000
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10000
80.000,00 155000
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Για τους λόγους που αναλυτικά αναπτύχθηκαν παραπάνω θεωρούμε ότι η διαχείριση των
οικονομικών της ΟΣΥΑΠΕ έγινε με την επιβαλλόμενη σύνεση και οι εισφορές των
συναδέλφων κατευθύνθηκαν σε δράσεις απαραίτητες και σημαντικές.
Εξαιτίας και των συγκυριών τα έσοδα αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό και το επόμενο Δ.Σ.
καλείται να τα διαχειριστεί επίσης με σύνεση και για το συμφέρον των μελών.
Σημειώνουμε επίσης ότι:
-γινόταν παρουσίαση των οικονομικών σε συνεδριάσεις των οργάνων και
-όλα τα οικονομικά (έσοδα – έξοδα, παραστατικά) ελέγχονταν από την Ελεγκτική Επιτροπή
της Ομοσπονδίας, η οποία και παρουσίασε τις Εκθέσεις της στο Συνέδριο.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ο Πρόεδρος Σωτήρης Δοξακίδης
Τα μέλη 1. Ζήγρας Γεώργιος
2. Πνακάς Χάρης
3. Σκάμπουρας Πέτρος
4. Λέκκα Νικολίνα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ