ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ.Α, & ΣΥΠΟΘΑ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   15 /11/2023

                                         Αριθμ. Πρωτ.: 119

 

Προς

Πίνακα Αποδεκτών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΝ

Θεωρούμε αναγκαία την συμπερίληψη στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου και λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις», τροπολογίας για την άμεση τροποποίηση του πλαισίου συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), όπως αυτό προβλέπεται από τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ζήτημα που εδώ και καιρώ σας έχουμε ζητήσει (έγγραφο με αρ. 111/14-7-2022).

Λέμε και ξαναλέμε…, ότι δεν μπορεί  οι ΟΤΑ να αποτελούν το μόνιμο αποθετήριο αρμοδιοτήτων και ευθυνών, χωρίς να εξασφαλίζεται η στελέχωσή τους και οι αναγκαίοι πόροι.

Το ισχύον πλαίσιο συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω, αφού:

  • στο άρθρο 8 για την σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, προβλέπεται ότι αποτελούνται:

«1.α) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια ειδικότητα, ως Πρόεδρος του Σ.Α. μπορεί να οριστεί υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας…..

  1. Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ή, αν δεν υπάρχει, της οικείας περιφερειακής ενότητας…..
  • στο δε άρθρο 20, που αφορά την συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα προβλέπεται ότι αποτελούνται:

 

«2. …. β) έναν (1) μηχανικό, προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α΄, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή υπάλληλο τμήματος της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος,

 ……

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της περιφέρειας.

Αν διαπιστωθεί αδυναμία συμμετοχής προσώπου της περίπτωσης α΄, Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση β΄».

Με λίγα λόγια με το ισχύον πλαίσιο κυβέρνηση, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειάρχες μπορούν να φορτώνουν  όλα τα κενά που υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους των Περιφερειών!!!

Μπορούν να τους υποχρεώνουν να επωμίζονται τον τεράστιο όγκο δουλειάς που πέφτει στις πλάτες αυτών των Επιτροπών/Συμβουλίων, χωρίς βέβαια να απαλλάσσονται από τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που λόγω θέσης έχουν, ακόμα και να αντιμετωπίζουν όλους τους μηχανικούς, ανεξάρτητα από ειδικότητα ως έχοντες εμπειρία και γνώση επί των πολεοδομικών ζητημάτων!!!

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλες οι Τεχνικές υπηρεσίες και όλες γενικότερα οι υπηρεσίες των Περιφερειών είναι τραγικά υποστελεχωμένες.

Θεωρούμε απαράδεκτες αυτές τις ρυθμίσεις, που μόνο προβλήματα προσθέτουν στις υπηρεσίες των Περιφερειών και μόνο σκοπιμότητες υπηρετούν.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση του πλαισίου συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), αφαιρώντας από την συγκρότησή τους είτε ως μέλη, είτε ως γραμματείς τους υπαλλήλους των Περιφερειών.

Πίνακας Αποδεκτών

  1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

κ. Θόδωρο Σκυλακάκη

secmin@ypen.gr

  1. Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

κ. Νικόλαο Ταγαρά

secdepmin.per@ypen.gr

  1. Υπουργό Εσωτερικών

κ. Ν. Κεραμέως

gramatia@ypes.gr

info@ypes.gr

 

ypourgos@ypes.gr

 

  1. Κόμματα Βουλής
  2. ΕΝΠΕ

info@enpe.gr

6.Περιφερειάρχες της χώρας

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                             ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ