ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ Η. ΔΟΛΓΥΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΟ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

Αθήνα 16 /4/2024

Αριθμ. Πρωτ.: 101

Προς

Τον κ. Δόλγυρα Ηλία

Προϊστάμενο της Γενικής

Διεύθυνσης Μεταφορών και

Επικοινωνιών

της Περιφέρειας Αττικής

ilias.dolgyras@patt.gov.gr

dolgiras@hol.gr

Θέμα: Για το εξώδικο που αποστείλατε σε μέλος του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι τόσο το Δ.Σ. όσο και το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας καταδίκασαν το απαράδεκτο γεγονός της αποστολής Εξώδικου εκ μέρους σας σε μέλος του Δ.Σ. μας και αποφάσισαν να σας γνωστοποιήσουν τα εξής:

Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1264/1982, κατά το οποίο «1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων. 2. … 3. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών τους δικαιούνται μεταξύ άλλων: α) Να αναφέρονται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς τους, τα μέλη τους, τις εργασιακές και γενικότερα επαγγελματικές σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών τους. β) Να καταγγέλλουν και να εγκαλούν στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών που αφορούν τις ίδιες ή τα μέλη τους.», σε συνδυασμό με τις συναφείς καταστατικές διατάξεις της Ομοσπονδίας μας (άρθρο 2 του Καταστατικού της), τα όργανά της μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα, email κλπ, που σχετίζονται με ζητήματα που αφορούν την λειτουργία των Υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω, τα τριάντα εννέα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας έχουν δημιουργήσει την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, «osyape-gs@googlegroups.com», ως μέσο εσωτερικής επικοινωνίας τους και λήψης μηνυμάτων, τα οποία δεν λαμβάνει απευθείας γνώση κανένας άλλος, πλην των μελών του Γ.Σ..

Στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη από τον κ. Ασημακόπουλο Ανδρέα, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, χωρίς κανένα δικό του σχόλιο, μια ηλεκτρονική διεύθυνση δημοσιεύματος (https://www.ereportaz.gr/to-makry-plokami-tis-diafthoras-kai-tamavra-tameia-ton-metaforon/), που είχε τίτλο «Το μακρύ πλοκάμι της Διαφθοράς και τα μαύρα ταμεία των Μεταφορών», στα πλαίσια του καθήκοντος κάθε συνδικαλιστικού στελέχους (και εν προκειμένω μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας), για συμβολή στις παρεμβάσεις που οφείλουμε να κάνουμε στο πλαίσιο αναβάθμισης των παρεχόμενων, από τις Περιφέρειες, στους πολίτες, υπηρεσιών.

Όπως καθίσταται εύκολα αντιληπτό, η γνωστοποίηση δημοσιευμάτων που αφορούν ζητήματα των Υπηρεσιών των Περιφερειών ή των εργαζομένων σ’ αυτές, γίνεται προκειμένου τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που αποτελούν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, να έχουν πλήρη γνώση όλων των ζητημάτων και να αποφαίνονται, εάν θα προχωρήσουν σε κάποια παρέμβαση της Ομοσπονδίας ή όχι.

Περαιτέρω, οι κατέχοντες θέσεις ευθύνης συνάδελφοι, από την πλευρά τους οφείλουν, στα πλαίσια των δικών τους αρμοδιοτήτων και με κάθε προβλεπόμενο τρόπο, να ζητούν, τόσον από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όσον και από την εκάστοτε αρμόδια Περιφερειακή Αρχή και λοιπά αρμόδια όργανα, την έρευνα οποιουδήποτε δημοσιεύματος, που τυχόν αφορά την λειτουργία των Υπηρεσιών των Περιφερειών, των οποίων προΐστανται, προς έλεγχο της αλήθειας ή αναλήθειας του περιεχομένου του.

Εξ άλλου, το Διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας και το Γενικό Συμβούλιο μας θα κρίνουν και θα αποφασίσουν, με όσα δεδομένα έχουν ή θα περιέλθουν στο μέλλον, στη διάθεσή τους, εάν πρέπει, στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών της Ομοσπονδίας μας και των σχετικών αρμοδιοτήτων των οργάνων της, να προβούν ή όχι, σε κάποια ενέργεια, επί των όσων αναφέρονται στο ως άνω δημοσίευμα, χωρίς να αποδέχονται, κατ’ αρχάς, τα αναφερόμενα σ’ αυτό.

Κατά την άποψή μας, οι Εξώδικες Δηλώσεις κλπ, μεταξύ συναδέλφων, δεν εξυπηρετούν το καλώς εννοούμενο συμφέρον των εργαζομένων στις Περιφέρειες, αλλά και το δημόσιον συμφέρον γενικότερα.

Εν προκειμένω, κατά τη γνώμη μας, το αντικείμενο του θέματος περιορίζεται σε τυχόν διαφορές σας, με την εταιρεία που αναφέρετε στη σχετική Εξώδικη Δήλωσή σας και δεν σχετίζεται με τον πιο πάνω συνάδελφο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας, που απλώς έστειλε, στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, «osyape-gs@googlegroups.com», την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δημοσιεύματος, στην οποία, ως είναι φυσικό, είχαν και έχουν μέχρι σήμερα πρόσβαση χιλιάδες πολίτες, χωρίς να παίρνει καμία απολύτως θέση επ’ αυτού.

Τέλος, τα απαντητικά σας κείμενα και οι εξώδικες δηλώσεις σας που αποστείλατε προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του μέσου ενημέρωσης, που είχε το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έχουν ανέβει στην «εσωτερική» μας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «osyape-gs@googlegroups.com» και έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Δ.Σ. και του Γ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε..

Κατόπιν των παραπάνω, σας συμβουλεύουμε, συναδελφικά, να παύσετε να αντιδικείτε με τον συνάδελφο, κ. Ασημακόπουλο, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν είχε σκοπό να βλάψει την τιμή και την υπόληψή σας, όπως ρητά μας δήλωσε.-

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                          ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ