Αίτημα κατάργησης των χρονικών περιορισμών του άρθρου 73 του Υ. Κ.

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα   8 /5/2024

                                            Αριθμ. Πρωτ.: 115

                          Προς

Υπουργό Εσωτερικών – κ. Ν. Κεραμέως

– Επιτροπή αναμόρφωσης   Υπαλληλικού Κώδικα

Θέμα: Αίτημα κατάργησης των χρονικών περιορισμών υποβολής και εξέτασης αιτήσεων για μετατάξεις εντός του ίδιου φορέα.

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) προβλέπονται χρονικοί περιορισμοί τόσο για την υποβολή, όσο και για την εξέταση των αιτήσεων, που αφορούν τις μετατάξεις των υπαλλήλων εντός του ίδιου φορέα, είτε από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, είτε σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

Συγκεκριμένα στην παρ. 2 του άρθρου 73 αναφέρεται ότι «οι αιτήσεις μετατάξεων των άρθρων 69 και 70 υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο κάθε έτους….» και στην παρ. 3 ότι «οι αιτήσεις μετάταξης εισάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο και εντός δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους…».

Θεωρώντας ότι η περιοριστική αυτή ρύθμιση είναι άσκοπη, δημιουργεί δυσλειτουργίες στη διοίκηση (γι’ αυτό μάλιστα σε αρκετούς φορείς δεν εφαρμόζεται) και επιφέρει αρνητικές συνέπειες στους αιτούντες υπαλλήλους ζητάμε την κατάργησή της.

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ