Για την εφαρμογή του αρ. 32 του ν. 4483.2017-αποστολή εγγράφου

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

                                            Αθήνα 19/5/2024

                                                    Αριθμ. Πρωτ.:124

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.

Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού

-Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

Θέμα: Για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών περιοχών (αρ. 32 του ν. 4483/2017).

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. 37945/25-4-2024 έγγραφη απάντησή σας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

β) Το υπ’ αριθ. 34735/15864/18-4-2024 έγγραφο ερώτημα της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών, του υπ’ αριθμ. 110/29-4-2024 εγγράφου μας, των ζητημάτων που σας έχουμε θέσει ποικιλοτρόπως και του από 15/5/2024 email μας, σας στέλνουμε και με την «τυπική» διαδικασία το με αριθ. πρωτ. 98892/15-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο ερμηνεύτηκε η παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 5043/2023 ως προς την “περιοχή υπηρέτησης” των δικαιούχων υπαλλήλων των νησιωτικών περιοχών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Δεδομένου ότι παρ.2 του άρθρου 30 του ν. 5043/2023 είναι ακριβώς ίδια με την παρ. 3. του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (όπως ισχύει) η οποία αφορά και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β΄βαθμού, θεωρούμε η «ερμηνεία» της πρέπει να είναι η ίδια, ότι δηλ. για να είναι δικαιούχοι οι υπάλληλοι των Περιφερειών «δεν πρέπει να έχουν την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία κατοικίας στην δημοτική ενότητα υπηρέτησης τους».

Οι απαντήσεις όλων των Δ/νσεων του ΥΠΕΣ, οφείλουν να συμβαδίζουν με την επιδίωξη του νομοθέτη να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα και “κίνητρα” διορισμού, προσέλευσης στο πλαίσιο της κινητικότητας και παραμονής σε υπαλλήλους που δεν έχουν στην κυριότητά τους κατοικία στην περιοχή που υπηρετούν. Ειδικά σε νησιωτικές περιοχές που η ανάπτυξη του τουρισμού και η εφαρμογή της πλατφόρμας Airbnb, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει τεράστια και άλυτα πρόβλημα στην εύρεση κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση, με αποτέλεσμα την περιορισμένη διαθεσιμότητα ακινήτων και τις υπερβολικές αυξήσεις των ενοικίων.

Μετά τα παραπάνω αναμένουμε την εκ νέου αποστολή της απάντησής σας προς εμάς και τις υπηρεσίες των Περιφερειών με όλες τις αναγκαίες αναδιατυπώσεις στο (α) σχετικό έγγραφό σας.

Κοιν/ση

  1. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

-κ. Περιφερειάρχη

-Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικών & Πληροφορικής

-Παρατάξεις Π.Σ.

  1. Περιφέρειες της χώρας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                               ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ