ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε στις 9-2-2000 με την αριθμ. 73/2000 Απόφαση Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την επωνυμία ΟΣΥΝΑΕ.

Με την αριθμ. 73/2000 Απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίστηκε 7 μελής Προσωρινή Διοίκηση: Τόγιας Δημήτριος (Κόρινθος), Πολύμερος Χρήστος (Βοιωτία), Μπρέμπου Άννα (Δυτική Αττική), Μπάτσης Σωκράτης (Ιωάννινα), Ζιμπίδης Γεώργιος (Δράμα), Βουχάρας Νικόλαος (Κοζάνη) και Πλέσσας Σπυρίδων (Ζάκυνθος).

1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό εκλέχτηκε 13μελές ΔΣ και 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή.

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

17/12/2003 ΑΘΗΝΑ/ROYAL OLYMPIC

Ψήφισαν 225 αντιπρόσωποι από 258, από 43 Συλλόγους.

Εκλέχτηκε ΔΣ & ΕΕ.

3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

28/2 & 1 & 2/3/2007

Αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση του καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου με αριθμό απόφασης 486/24-9-2008:

-άλλαξε η έδρα της Ομοσπονδίας: από την Κόρινθο στην Αθήνα

-δημιουργήθηκε το Γενικό Συμβούλιο ως νέο όργανο της Ομοσπονδίας με 39 μέλη, που θα συνεδριάζει τακτικά κάθε εξάμηνο

-στο ΔΣ που παραμένει με 13 μέλη προστέθηκαν οι θέσεις του αναπληρωτή ταμία και του υπευθύνου δημοσίων σχέσεων

Ψήφισαν 245 αντιπρόσωποι από 291, από 41 Συλλόγους.

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

22 & 23 & 24/3/2010 ΑΘΗΝΑ

Εκλογή ΔΣ & ΓΣ

Ψήφισαν 254 αντιπρόσωποι από 40 Συλλόγους.

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Αθήνα 4 & 5 /4/2011

Αποφασίστηκε η 2η τροποποίηση του καταστατικού, η οποία καταχωρήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών με αριθμό απόφασης 5353/13-9-2011.

Η Ομοσπονδία μετονομάστηκε σε ΟΣΥΑΠΕ. Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 «Η ΟΣΥΑΠΕ συγκροτείται από τους υπαλλήλους με κάθε σχέση εργασίας, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφερειακές Ενότητες ή Περιφέρεια» και προστέθηκε το άρθρο 31 για τις Ολομέλειες των Δ.Σ των πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ

Αθήνα 25 & 26/4/2013- ΤΙΤΑΝΙΑ

Ψήφισαν 156 αντιπρόσωποι από 29 Συλλόγους σε σύνολο 40.

7ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΤΟ

Θεσσαλονίκη 31/5 & 1-2/6/2016

Ψήφισαν 243 αντιπρόσωποι από 37 Συλλόγους σε σύνολο 40.

 

8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΤΟ

Αθήνα 27/3 & 28-29/3/2019

Ψήφισαν 296 αντιπρόσωποι από 41 Συλλόγους σε σύνολο 42

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ