Ορισμός εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.) για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή Σ.Σ.Ε.

Σχετ: 1. το 22378/13-04-2009 έγγραφο Δ/νσης Προσωπικού και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.

 

  1. Η 14774/09-03-2009 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών

 

 

Για την διαπραγμάτευση, κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ως ο τίτλος και τα σχετικά, ορίζουμε τους:

  1. Κωνσταντίνο Χ. Ρέλια, πρόεδρο Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., ή

  2. Αννα Μπρέμπου, γενική γραμματέα Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

 

 

Κωνσταντίνος Ρέλιας Άννα Μπρέμπου

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ