Αποστολή των παιδιών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών των Ν.Α. σε κατασκηνώσεις

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν.2801/2000, είναι δυνατή η κάλυψη, από τον ειδικό λογαριασμό του ν.δ. 638/70, των δαπανών αποστολής των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μεταφορών – Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Σας είναι γνωστό επίσης, ότι σε κάθε Νομαρχία καταρτίζεται, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο., κατάσταση με τα παιδιά των υπαλλήλων (ηλικίας έξι (6) έως δεκαπέντε (15) ετών), που επιθυμούν να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις κλπ.

Μέχρι σήμερα, από το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν έχει αποσταλεί καμία εγκύκλιος ή οδηγία για την στο θέμα υποχρέωση, αιτία της μεταφοράς του ειδικού λογαριασμού στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών και, με έκπληξη πληροφορούμεθα ότι για τα παιδιά των συναδέλφων που δουλεύουν στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου το θέμα έχει ρυθμιστεί !!!.

Επειδή για εμάς, τα παιδιά των εργαζομένων είτε:

α. οι γονείς τους θητεύουν στις υπηρεσίες του κεντρικού Υπουργείου, είτε

β. θητεύουν στις υπηρεσίες του υπουργείου που λειτουργούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας,

έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια δικαιώματα,

παρακαλούμε τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ε. Στυλιανίδη, να μεριμνήσει για την άρση της αδικίας που διαφαίνεται να διαμορφώνεται μεταξύ των υπαλλήλων και, παρακαλούμε για την άμεση τακτοποίηση του θέματος.

Ο πρόεδρος της Ε.Ν.Α.Ε. κ. Δ.Δράκος και οι κ.κ. Νομάρχες της χώρας παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την φιλοξενία των παιδιών των συναδέλφων και να μεριμνήσουν για την επίλυση του θέματος που προέκυψε.

Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες αρχίζει η κατασκηνωτική περίοδος και πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της διάταξης του ν.2801/2000 ή όποια νέα λύση προταθεί, παρακαλούμε να έχουμε γραπτή απάντηση στο αίτημα μας που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των παιδιών των εργαζομένων.

Επιπλέον παρακαλούμε τους κ.κ. Νομάρχες και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν «δικές τους» κατασκηνώσεις, να εξυπηρετήσουν τα παιδιά των συναδέλφων και από άλλες όμορες Νομαρχίες ή και από πιο απόμακρες, εφόσον αυτοί δηλώσουν την επιθυμία για φιλοξενία, με την έκδοση σχετικής προς τούτο οδηγίας κλπ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ. Εσωτερικών κ. Π.Γεωργιάδης, που είναι αποδέκτης κοινοποίησης της παρούσας, παρακαλείται να μεριμνήσει για την μόνιμη επίλυση του θέματος μέσα από τις διατάξεις του νέου υπό σύνταξη κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, της οποίας είναι πρόεδρος, δεδομένου ότι είναι γνώστης του θέματος μετά από σχετική εισήγηση μας -ως μέλη της επιτροπής κατάρτισης του κώδικα Ν.Α.- η οποία τότε δεν βρήκε την προσήκουσα ανταπόκριση.

Κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή απορία που προκύπτει από την παρούσα, μπορούμε να την παρέχουμε στους αποδέκτες (Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, πρόεδρο Ε.Ν.Α.Ε.), καθώς και στους κατά νομό νομάρχες, αφού καλεστούμε.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας

 

Κωνσταντίνος Ρέλιας Άννα Μπρέμπου

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ