Πρόσκληση ολομέλειας διοικητικών συμβουλίων

Αθήνα 18 Μαρτίου 2009

 

Συνάδελφοι,

Καλείστε να παρευρεθείτε στην Ολομέλεια των Διοικητικών Συμβουλίων της Ομοσπονδίας μας (O.Σ.Y.N.A.E.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, Πέμπτη 09 Απριλίου 2009 και ώρα 10,30΄π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

  1. Ενημέρωση για την δράση της Ομοσπονδίας.

  2. Οικονομικές διεκδικήσεις Νομαρχιακών υπαλλήλων.

  3. Κώδικας Ν.Α.

  4. Πρόγραμμα και καθορισμός μορφών διεκδίκησης και δράσης

Όπως σας είναι γνωστό, στην Ολομέλεια συμμετέχουν τα μέλη των Α΄βαθμιων Διοικητικών Συλλόγων μελών της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε., τα μέλη του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νέου καταστατικού μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε να συμμετέχουν στην πιο πάνω εκδήλωση και όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την συζήτηση, μέλη μας, εκτός του Δ.Σ. των Α΄βαθμιων Διοικητικών Συμβουλίων.

Η Μετάβαση και η τυχόν διαμονή όλων, θα γίνει με δικά σας έξοδα, λόγω οικονομικής αδυναμίας της Ομοσπονδίας, αιτία εισφορών – πόρων που έπρεπε να καταβληθούν από τους Α΄βάθμιους για το 2008 και δεν έχουν κατατεθεί (ορισμένοι οφείλουν από το 2006 & 2007).

Ο χώρος συνάντησης θα σας ανακοινωθεί με νέα πρόσκληση

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ