Μονιμοποίηση Ι.Δ.Α.Χ.

Η Κυβέρνηση, παρά την ομόφωνα εκφρασμένη αντίθεση του συνόλου του υπαλληλικού δυναμικού της χώρας, έφερε για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, νομοσχέδιο που προβλέπει στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και από συμβασιούχους αορίστου χρόνου, κλιμακώνοντας με τον τρόπο αυτό την επίθεσή της σε βάρος της μονιμότητας, των εργασιακών σχέσεων, των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.

Οι παραπάνω διατάξεις προωθούνται στο όνομα της αξιοποίησης των εκτάκτων αορίστου χρόνου, αλλά ο πραγματικός τους στόχος είναι ο περιορισμός της μονιμότητας, όπως εξάλλου ανακοινώθηκε κατά την επιχειρούμενη από την Κυβέρνηση τροποποίηση της σχετικής διάταξης του συντάγματος.

Που αποσκοπεί η περίεργη διάταξη που έχει ενσωματωθεί στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο που μεταβάλει την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου να αιτηθεί μετάταξη μετά από 2 χρόνια υπηρεσίας σε 5; (αρθρο19 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου), δηλαδή την μεταβολή του Υπαλληλικό Κώδικα.

Η Κυβέρνηση, αντί να μονιμοποιήσει τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, ώστε να αξιοποιηθεί η παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών και να διασφαλιστούν με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματά τους,  διατηρεί, διαιωνίζει και παγιώνει το θεσμό των εκτάκτων ακόμη και για τη στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στη μονιμότητα και την ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο Δημόσιο.

Οι παραπάνω επιλογές της Κυβέρνησης πέρα από τους κινδύνους, που ελλοχεύουν σε βάρος των Δημοσίων Υπηρεσιών και της διαπλοκής με ιδιωτικά συμφέροντα, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι νομαρχιακοί υπάλληλοι μαζί με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ζητάμε να μην ψηφιστεί το παραπάνω νομοσχέδιο και να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι αορίστου χρόνου.

 

ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ και οι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

ΝΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ