Άλλη με το ζόρι μεταβολή της εργασιακής μας σχέσης και των απολαβών μας δεν θα περάσει.

Print Clean Clean MicrosoftInternetExplorer4 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,   Το Γενικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας μας στην τελευταία του συνεδρία τον Νοέμβριο ε.ε., προσδιόρισε την θέση μας για την επερχόμενη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την ημερομηνία διεξαγωγής του 4ου συνεδρίου της. Για την Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας, το σώμα δεν διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες αποφάσεις του και η συζήτηση -πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα- αναλώθηκε σε πιθανά σενάρια και εκδοχές που κατά καιρούς γράφονται στον ημερήσιο και ειδικό τύπο ή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γιατί, δεν έχουμε ακόμα συναντηθεί με τους καθ΄ ύλη αρμόδιους Υπουργούς στους οποίους έχουμε καταθέσει αίτημα συνάντησης και τελούμε σε αναμονή…

0 Comments