Σύγκληση 4ου Τακτικού Συνεδρίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά την διεξαγωγή του έκτακτου Γενικού Συμβουλίου για α) την σύγκληση του 4ου Τακτικού Συνεδρίου μας και β) το σχέδιο «Καλλικράτης», σας ανακοινώνουμε ότι το 4ο Τακτικό μας Συνέδριο θα γίνει όπως είχε αποφασίσει το Γενικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2009 στις 3,4 και 5 Μαρτίου 2010, όχι στην Ρόδο αλλά στην Αθήνα, στο κτίριο ¨Κόσμος¨, 2ος όροφος, επί της Λ.Κηφισίας 125-127, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) Διοικητικός Απολογισμός και Προγραμματισμός Δράσης

β) Οικονομικός Απολογισμός και προϋπολογισμός επόμενων ετών

γ) Σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» η Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση της χώρας

δ) Εκλογή νέας Διοίκησης της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. και Αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας Επαναληπτική σύγκληση του 4ου Τακτικού Συνεδρίου θα γίνει στις 10,11 και 12 Μαρτίου 2010 στην Θεσσαλονίκη με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών των Συνεδρίων, θα ακολουθήσει με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

Τα Δ.Σ, των Α΄ Συλλόγων πρέπει:

1) να μας στείλουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (επίσημο επικυρωμένο πρακτικό της εκλογής των αντιπροσώπων και αντίγραφο του καταστατικού από το Πρωτοδικείο κλπ.). Παράκληση να αποσταλούν όσο γίνεται πιο γρήγορα, ώστε έγκαιρα να γίνουν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των αντιπροσώπων.

2) να φροντίσουν, για την οικονομική τακτοποίησή τους.

Σας γνωρίζουμε ότι για να λάβουν μέρος στα Συνέδρια οι αντιπρόσωποι όλων των Α΄ Συλλόγων, πρέπει να έχουν εκλεγεί κατά την διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου, που διοικεί τον Α΄ Σύλλογο, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου. Όσοι Σύλλογοι δεν έχουν κάνει εκλογές να τις προγραμματίσουν και να προχωρήσουν έγκαιρα.

Παρακαλούμε επίσης να μας γνωρίσετε τον αριθμό των δωματίων, που θα χρειαστεί ο κάθε Α΄ Σύλλογος, για την διαμονή των αντιπροσώπων του (η Ομοσπονδία θα εξασφαλίσει δίκλινα δωμάτια).

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Ε.ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ 6932442294, Δ.ΒΑΖΟΥΡΑ 6944501075, Γ.ΤΖΑΦΕΡΗ 6974307864, Γ.ΖΙΜΠΙΔΗ 6944655446 και τον πρόεδρο Κ.ΡΕΛΙΑ 6936181160, και με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής συνεδρίου.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Τα ΜΕΛΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ να ΦΕΡΟΥΝ στα ΓΡΑΦΕΙΑ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ τα ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ των Α΄ΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ μας που ΚΑΤΕΧΟΥΝ, ΠΡΙΝ την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ