ΔΑΚΕ-Ν.Α. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨

 

     Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων  

            ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

                             Τηλέφωνο: 6944 501075      FAX: 2313 319905                                             

                                    E-mail: dake.nomarxion@gmail.com                       

                                                                                                          15 Μαρτίου 2010

 

      Οι θέσεις και οι προτάσεις μας για το πρόγραμμα ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨

Σε κάθε καινοτομία που παρουσιάζεται και την αφορά, η ΔΑΚΕ-Ν.Α. όχι μόνο δεν παραμένει απλός θεατής αλλά παρεμβαίνει πάντοτε και δυναμικά με θέσεις και απόψεις. Ποτέ δεν κράτησε στάση ταύτισης ή συναίνεσης με τις αποφάσεις της κάθε είδους Διοίκησης, αλλά ούτε και προτίμησε την στάση της απόλυτης άρνησης. Με υπευθυνότητα, ήταν και είναι πάντα ανοικτή σε διάλογο και σε κάθε πρόκληση και διεκδίκηση που παρουσιάζεται, με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό.

Ειδικά στο χώρο των Ν.Α., όταν παρουσιάσθηκε η Διοικητική Μεταρρύθμιση, η ΔΑΚΕ-Ν.Α.  ήταν η παράταξη που πρώτη -και μοναδική τότε- έθεσε μπροστά τον διάλογο και την παρέμβαση και όχι την στείρα άρνηση και τον στρουθοκαμηλισμό.

Σήμερα το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ πιθανά να είναι πια όχι προ των πυλών, αλλά εντός των τειχών της Αυτοδιοίκησης. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα, τί πρέπει να κάνουμε τόσο  ως εργαζόμενοι και ως ΔΑΚΕ-Ν.Α., αλλά και ως Ομοσπονδία (ΟΣΥΝΑΕ). Πρέπει να παραμείνουμε αρτηριοσκληρωτικά και σφιχτά αγκαλιασμένοι στις Ν.Α. και να επιμένουμε μόνο για αυτό; Ή να πάμε ένα βήμα μπροστά από την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί;

Η πρόκληση του ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ¨ είναι μπροστά μας και σχεδόν είναι μια πραγματικότητα. Δεν αρνούμαστε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Θέλουμε όμως να συμμετέχουμε ενεργά και όχι ως απλοί θεατές στις αλλαγές που θα γίνουν στον εργασιακό μας χώρο. Αλλαγές που αφορούν άμεσα τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς πρόκειται για το μέλλον μας.

Δεν είμαστε αρνητικοί απέναντι στον ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ¨ καθώς δεν μπορούμε να αγνοούμε τις εξελίξεις και τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Ούτε βέβαια συμφωνούμε με αυτές έτσι όπως παρουσιάζονται μέσα από το κείμενο διαβούλευσης, καθώς διακατέχονται από ασάφειες και γενικότητες και το λιγότερο που κάνουν είναι να δημιουργούν ερωτηματικά και προβληματισμό για το μέλλον μας. Γι΄ αυτό θέτουμε προϋποθέσεις, έχουμε απαιτήσεις, απόψεις και δικαίωμα σε συμμετοχική διαδικασία.

Δεν δικαιούμαστε να κλείνουμε τα μάτια ή να κοιτάζουμε στο χθες. Ούτε να αφήσουμε τα πολιτικά κόμματα, την ΕΝΑΕ, την ΚΕΔΚΕ και άλλα συνδικαλιστικά όργανα να αποφασίσουν μόνοι τους για εμάς χωρίς εμάς.

Σήμερα έχουμε ανίσχυρες Νομαρχίες που κάθε τόσο  αποδυναμώνονται όλο και περισσότερο, καθώς συχνά-πυκνά αφαιρούνται αρμοδιότητες επειδή ο θεσμός τους στήθηκε σε ξύλινα πόδια και δεν θωρακίσθηκε όπως θα έπρεπε. Οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούνται χωρίς να αντικαθίστανται από νέους και σχεδόν οι  μισές οργανικές θέσεις είναι κενές, την στιγμή που το 65% των υποθέσεων των πολιτών εξυπηρετούνται από τις σημερινές Ν.Α.

Παράλληλα οι εργαζόμενοι στις Ν.Α. είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι υπάλληλοι σε όλο το Δημόσιο Τομέα, με αποτέλεσμα να μην είναι καθόλου θελκτικές υπηρεσίες για νέους υπαλλήλους, αλλά ούτε και για τους παλαιότερους που ήδη υπηρετούν σ΄ αυτές. Απόδειξη η απαγόρευση των μετατάξεων από τις Ν.Α. μέσω προκηρύξεων για μην μπορεί να μεταταχθεί κανένας σε άλλη υπηρεσία.

Επειδή το θέμα του  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ είναι μείζονος σημασίας για όλους μας και δεν επιθυμούμε να συρθούν οι εργαζόμενοι στις Ν.Α. σε αναγκαστική αποδοχή αυτών που θα φέρει με την πιθανή εφαρμογή του,                   

                                                ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 1. Να ενταχθούν όλοι οι υπάλληλοι των σημερινών Νομαρχιών στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις με μόνιμη και ενιαία σχέση εργασίας σχέση εργασίας.
 2. Να μην γίνουν υποχρεωτικές μετατάξεις, και εάν χρειασθεί να υπάρχει ελεύθερη και προαιρετική  επιλογή τόσο του φορέα ένταξης όσο και του τόπου υπηρέτησης.
 3. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησης των υπαλλήλων στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις πριν την 1-1-2011, ώστε να γνωρίζουν έγκαιρα σε ποιον φορέα θα εργάζονται και να μην δημιουργηθούν προβλήματα με τις μετατάξεις τους.
 4. Να διατηρηθεί για τους υπαλλήλους το ισχύον καθεστώς του αμετάθετου εκτός των Ν.Α. που υπηρετούν και να εφαρμοσθεί επιτέλους η διαδικασία της μετάθεσης.
 5. Να  καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό. Όχι σε ελαστικές σχέσεις εργασίας.
 6. Να ενταχθούν όλοι οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.
 7. Να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι με αιρετούς εκπροσώπους τους, όχι μόνο στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αλλά και σε επιτροπές για θέματα εργαζομένων καθώς και σε φορείς και Νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν ή  εποπτεύουν  οι  Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
 8. Να μεταφερθεί και να ενταχθεί το προσωπικό των Νομαρχιακών Επιχειρήσεων, ΚΕΚ κλπ, στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις με κριτήρια ίδια με αυτά των μονίμων υπαλλήλων, καθώς σήμερα εργάζονται σε φορείς που είναι δημιουργήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 9. Να μην υπάρχει ασυμβίβαστο για την εκλογή υπαλλήλων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρά μονάχα για όσους υπηρετούν σε επίπεδο προϊσταμένων διεύθυνσης, καθώς αποτελεί δημοκρατικό τους δικαίωμα.
 10. Να γίνει άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με ενιαίο μισθολόγιο για όλους και η μισθοδοσία των υπαλλήλων να τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.
 11. Να διατηρηθούν  οι Νομαρχίες ως διοικητικές μονάδες με σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη.
 12. Να εξασφαλισθεί η οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων.

Αυτή είναι η αρχική άποψη της ΔΑΚΕ-Ν.Α για τον ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ¨ όπως αυτός παρουσιάσθηκε μέσα από το κείμενο διαβούλευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Επειδή το συγκεκριμένο κείμενο, χαρακτηρίζεται από ασάφειες και γενικότητες σε πολλά σημεία του, τα οποία μόνο προβληματισμό προκαλούν, περιμένουμε και ζητάμε να δοθεί άμεσα στην δημοσιότητα το προσχέδιο νόμου. Έτσι έχοντας πλέον στα χέρια μας κάτι πιο συγκεκριμένο θα διατυπώσουμε και θα ανακοινώσουμε την οριστική μας άποψη και τις τελικές προτάσεις μας.

 

Τα μέλη του ΔΣ & ΓΣ  ΟΣΥΝΑΕ                 

 Δόσης Βασίλης………6974046443                

  Βαζούρας Δημήτρης…6944501075              

  Κωστούλα Πόπη……..6972336252 

 

Τα μέλη του ΓΣ  ΟΣΥΝΑΕ

Μακρής Κώστας……..6977581936

Αμοιρίδης Γιώργος…..6947708898          

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ