ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΝΤΟΛΙΟ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. συναντήθηκε με τον Υφυπουργό κ.Ντόλιο και τους Νομικούς του Συμβούλους, και μας διευκρίνισαν τα παρακάτω, σχετικά με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ:

·        Οι εθελούσιες μετατάξεις αρχίζουν και ολοκληρώνονται στις 7 Ιουλίου (σχετική εγκύκλιος για τη διαδικασία αυτή αποστέλλεται  σε λίγες μέρες). Αιτήσεις για εθελούσιες μετατάξεις έχουν δικαίωμα να κάνουν μόνο όσοι απασχολούνται στις υπηρεσίες των οποίων αρμοδιότητες μεταφέρονται στους δήμους από  1/1/11 και με την προϋπόθεση ότι υπηρετούσαν σ΄αυτές  πριν από 1/1/2010. Αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις με εθελούσιες, θα προχωρήσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε υποχρεωτικές μετατάξεις και πάλι από τους ίδιους  υπαλλήλους (και μόνο απ΄αυτούς) δηλ. από όσους είχαν δικαίωμα και για εθελούσιες.

·        Όσοι μεταταχθούν (εθελοντικά ή υποχρεωτικά) στους δήμους θα πάνε μόνο στους δήμους της έδρας του Νομού ή – όσοι υπηρετούν σήμερα σε κάποια αποκεντρωμένη υπηρεσία σε άλλο δήμο- στους δήμους στους οποίους υπηρετούν σήμερα. Οι μεταταχθέντες στους δήμους θα έχουν το μισθολόγιο των δημοτικών υπαλλήλων ( σε περίπτωση που έχουν μεγαλύτερες αποδοχές τις διατηρούν σαν προσωπική διαφορά), ενώ θα διατηρήσουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Οι υπάλληλοι αυτοί, θα πάνε στο δήμο την 1/1/2011  σε προσωποπαγείς θέσεις μέχρι να τροποποιηθεί ο Οργανισμός (προβλέπεται η τροποποίησή του εντός εξαμήνου) και να καταλάβουν οργανικές θέσεις.

·        Την επόμενη διετία, μέχρι τις 31/12/2012, θα ακολουθήσουν και άλλες (οι περισσότερες) μετατάξεις σε δήμους, σταδιακά, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα μεταφέρονται. Οι μετατάξεις αυτές θα γίνονται με κριτήρια και με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου.

·        Όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, (δηλ. όσοι δεν μεταταχθούν σε δήμους ), θα γίνουν αυτοδίκαια από 1/1/2011, υπάλληλοι της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και θα παραμείνουν στις πόλεις που υπηρετούσαν μέχρι σήμερα. Οι υπάλληλοι αυτοί, θα διαπιστωθούν εντός ενός μηνός (από 1/1/2011) με πράξη του Περιφερειάρχη και θα καταλάβουν οργανική θέση, δεδομένου ότι για το πρώτο διάστημα και μέχρι να καταρτίσει η Περιφέρεια καινούργιο, θα ισχύσουν οι πρότυποι Οργανισμοί (ένας για κάθε μια από τις 13 Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) που θα καταρτιστουν μέχρι το τέλος του 2010 με Προεδρικά Διατάγματα.  

·        Οι υποχρεωτικές μετατάξεις τελειώνουν στις 31/12/2012.

·        Θα πληρωνόμαστε από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας  και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

·        Οι δόκιμοι υπάλληλοι δεν θα μεταταχθούν σε δήμους ούτε τώρα (εντός του 2010) ούτε μετά την 1/1/2011.

·        Ο κ. Υφυπουργός επιφυλάχτηκε να απαντήσει στο αίτημα μας για συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην επιτροπή που θα καταρτίσει τους πρότυπους Οργανισμούς.


                                                                                                                                                                                                                                 ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.


ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ