ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 22 Ιουλίου 2010

ΝΕΑ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Ολόκληρο το νέο Νόμο για το Ασφαλιστικό των Δ.Υ.

μπορείτε να τον βρείτε στη διεύθυνση: 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=179446

 2.Η Στρατιωτική θητεία στο Δημόσιο 

 Παλαιό άρθρο στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (2009) του Γ.Κουτρουμάνου

Υφυπουργού σήμερα, και Προέδρου των εργαζομένων σταΑσφαλιστικά Ταμεία πέρυσι.

Οι διατάξεις αυτές, ισχύουν και σήμερα Το μόνο που άλλαξε είναι η έκπτωση στο ποσό κατά 30% το 2011 και κατά 50% αργότερα

 «Όσοι δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να υπολογιστεί για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή ακόμη και για την αύξηση της σύνταξης.
Οι βασικές ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν σε όσους είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, είναι οι εξής:
1. Πώς αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας στο Δημόσιο;
Στην αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου διακρίνουμε δύο κατηγορίες :
  • Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
  • Αναγνώριση με καταβολή εισφορών
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31/12/1997. Για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο πριν το Δημόσιο για  τη συμπλήρωση της 25ετίας. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1/1/1998. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία στα συντάξιμα έτη εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην δεδομένη κατηγορία.
2. Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με εξαγορά, θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται.
3. Τι ισχύει για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 στο δημόσιο;
Για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι η εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.
4. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση;
  • Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.
  • Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος που θα αναγνωριστεί ( ολόκληρος η μέρος αυτού )
  • Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο επισημαίνεται ο βασικός μισθός του εργαζόμενου που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των εισφορών αν αυτές Και απαιτούνται.
Και μερικά παραδείγματα…
  • Εργαζόμενος προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/5/1984. Πριν την πρόσληψη του εκεί είχε εργαστεί στον Ιδιωτικό Τομέα και έχει συμπληρώσει 3.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. Επιπλέον έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας 24 μήνες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπορεί να αναγνωρίζει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να πληρώσει εισφορές αφού είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη στις 31/12/1997, μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας.
  • Εργαζόμενος που προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/4/1976, έχει πριν την πρόσληψή του 28 μήνες στρατιωτικής θητείας. Ο βασικός μισθός είναι 1.350 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια σύνταξη. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος οφείλει να καταβάλλει για το ποσό των 90 ευρώ (1.350 x 6,67%) για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει. Έτσι, λοιπόν, για να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτική θητείας του (28 μήνες) θα καταβάλει εισφορές ίσες με το ποσό των 2.520 ευρώ περίπου.
  • Εργαζόμενος έχει 2 έτη στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο (1/2/1973). Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξής του θα αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να καταβάλει εισφορές. Αυτό εξηγείται γιατί 31/12/1997 έχει συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μαζί με τα 2 έτη στρατιωτική θητείας δηλαδή ανήκει στην πρώτη κατηγορία.
Παρατηρήσεις
1.       Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
2.       Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτική τους θητείας σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκουν. Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συμφέρει όπως π.χ. όταν ο εργαζόμενος έχει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας οπότε δεν τίθεται θέμα προσαύξησης της σύνταξής του και έτσι δεν υπάρχει λόγος αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
3.       Ο εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας  σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε εάν δεν αναγνώριζε τον χρόνο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόμενος κερδίζει χρόνο ίσο με αυτό που αναγνωρίζει.
4.       Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: εφάπαξ με έκπτωση 10% σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.»

 

3.  Ολες οι αλλαγές για τους δημοσίους υπαλλήλους

 Αρθρο στην εφημερίδα ΕΘΝΟΣ της 22/7/2010

 Σημαντικές αλλαγές στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση αλλά και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων στον δημόσιο τομέα «φέρνει» ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Το «Εθνος» δημοσιεύει σήμερα έναν αναλυτικό οδηγό για τις αλλαγές στον δημόσιο τομέα, για να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι κινήσεις πανικού που οδηγούν σε μικρότερη σύνταξη.

 Στον οδηγό παρουσιάζονται αναλυτικά τα όρια ηλικίας για την «έξοδο» ανάλογα με το πότε ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Στους πίνακες καταγράφονται οι όροι συνταξιοδότησης για όσους ασφαλίστηκαν πριν από το 1983, για όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας από το 1983 έως και το 1992 αλλά και για τους νεότερους ασφαλισμένους.

Ειδική αναφορά γίνεται στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν διαφορές σε σχέση με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Επιπλέον, χωριστά παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις για όσους εργάζονται στους δήμους με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Παράλληλα, στον οδηγό δίνονται χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας αλλά και τα πλασματικά έτη ασφάλισης που δικαιούνται οι μητέρες. Στόχος είναι να μπορέσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να συμπληρώσουν γρηγορότερα τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Αναλυτικά καταγράφονται και τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των στρατιωτικών. Μάλιστα, παρουσιάζονται και οι προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης, όπου υπολογίζονται μέχρι πέντε πλασματικά χρόνια.

Στον οδηγό γίνεται αναφορά και στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται τόσο τα ηλικιακά όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.

Χρήσιμες συμβουλές δίνονται στους ασφαλισμένους, που προλαβαίνουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στη φετινή χρονιά.

Σημειώνεται πως για τους εργαζόμενους στο δημόσιο η θεμελίωση συνταξιοδοτικού επέρχεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.

Στο. . . μέτωπο των συντάξεων, οι πρώτες αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου, οπότε και θα επιβληθεί ειδική εισφορά στις συντάξεις άνω των 1. 400 ευρώ. Από το 2015 θα υπάρξει ενιαίος τρόπος για τον υπολογισμό των συντάξεων τόσο στο δημόσιο όσο και στα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, το τελικό ποσό της σύνταξης θα προκύπτει από το άθροισμα της «βασικής» σύνταξης που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του κράτους και της «αναλογικής» σύνταξης που είναι σε άμεση συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης. Οι συντελεστές της αναλογικής σύνταξης ξεκινούν από το 0,8% για όσους έχουν έως 15 έτη ασφάλισης και φτάνουν το 1,5% για τους δημοσίους υπαλλήλους που συμπληρώνουν 40 χρόνια υπηρεσίας.

Σημειώνεται πως για την έκδοση του οδηγού πολύτιμη ήταν η συμβολή του δικηγόρου Διονύση Ρίζου, ο οποίος ειδικεύεται σε ασφαλιστικά θέματα.

Λεπτομέρειες στη διεύθυνση:  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=20208&subid=2&pubid=22144949

 

4.   Eλάχιστοι εθελοντές για τις μετατάξεις

ΕΘΝΟΣ 20/7/2010 

Mόνο 700 υπάλληλοι νομαρχιών ζήτησαν να μεταταγούν, ενώ από τις περιφέρειες για δήμους μόνο 500

Δεν ξεπέρασαν τους 700 από τους 2.500 υπάλληλους των Nομαρχιακών Aυτοδιοικήσεων που συμμετείχαν στη διαδικασία των εθελούσιων μετατάξεων στους νέους δήμους που έληξε στις 8 Iουλίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Kαλλικράτης». Aντίστοιχα από τους 10.000 εργαζόμενους στις περιφέρειες μόνο περίπου το 5% (500 υπάλληλοι) ζήτησε να μεταταγεί εθελοντικά σε δήμους.

  H στελέχωση των υπηρεσιών των νέων δήμων, στους οποίους μεταφέρονται αρμοδιότητες από τη Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων και θα αφορούν περίπου 11.500 εργαζομένους.

H πολιτική ηγεσία του υπουργείου Eσωτερικών ανέμενε τη μικρή συμμετοχή των υπαλλήλων σε αυτήν τη φάση των εθελοντικών μετατάξεων, αλλά όχι τόσο μικρή.

Συνδικαλιστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η απροθυμία των υπαλλήλων να συμμετέχουν στη διαδικασία των μετατάξεων οφείλεται κυρίως στο θολό εργασιακό τοπίο που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του «Kαλλικράτη» και στην αβεβαιότητα που υπάρχει στους κόλπους των εργαζομένων σχετικά με την τελική τους τοποθέτηση. Oι ομοσπονδίες των εργαζομένων στη Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες είχαν ζητήσει από τα μέλη τους να μη συμμετάσχουν στην εθελοντική διαδικασία μετατάξεων.

H σύσταση των εκπροσώπων των εργαζομένων απέδωσε, αφού στη Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Aνατολικής Aττικής ζήτησαν να μεταταγούν μόνο 32 εργαζόμενοι, στη NA Πειραιά 56, στη NA Θεσσαλονίκης 75 και στη NA Aθηνών μόνο 95 υπάλληλοι.

Aν και ο «Kαλλικράτης» προβλέπει ότι οι υπάλληλοι θα μεταταγούν στην έδρα του νομού, αρκετοί εργαζόμενοι ζήτησαν να μετακινηθούν εθελοντικά σε δήμους που έχουν συνενωθεί. «Για να συμβεί κάτι τέτοιο», «θα πρέπει να γίνει νέα νομοθετική ρύθμιση», αναφέρουν συνδικαλιστικοί κύκλοι.

Yποχρεωτικές μετατάξεις

Tον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις των εργαζομένων που απασχολούνται σε υπηρεσίες οι οποίες μεταφέρονται στους νέους δήμους. Σε περίπτωση που δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις των νέων υπηρεσιών με εθελοντικές μετατάξεις, τότε υποχρεωτικά μετατάσσονται στις συγκεκριμένες θέσεις υπάλληλοι της νομαρχίας οι οποίοι υπηρετούσαν σε αντίστοιχες θέσεις την 1-1-2010.

Σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων αρμοδιοτήτων στον δήμο, τότε υποβάλλεται αίτημα από τον δήμο της έδρας του νομού στο υπηρεσιακό συμβούλιο της περιφέρειας τον Iανουάριο του 2011, για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αντίστοιχες θέσεις στη νομαρχία την 1-1-2010.

Για την τελική απόφαση των μετατάξεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο -το οποίο γνωμοδοτεί στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας- παράγοντες όπως ο τόπος κατοικίας και η οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων προς μετάταξη. Oι υπάλληλοι μετατάσσονται με απόφαση του περιφερειάρχη εντός δύο μηνών. Tο προσωπικό διατηρεί το ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχε στην προηγούμενη υπηρεσία του.

Oσον αφορά το προσωπικό των KEΠ νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με την έναρξη ισχύος του νόμου μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας στον δήμο όπου λειτουργούσε η υπηρεσία. Aντίστοιχα στις υπηρεσίες των περιφερειών υποχρεωτικά μετατάσσονται στις θέσεις των υπηρεσιών που μεταφέρονται από τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και την κρατική περιφέρεια υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αντίστοιχες θέσεις την 1-1-2010.

Nέοι οργανισμοί σε δήμους και περιφέρειες

Oι επιτροπές στο υπουργείο Eσωτερικών καταρτίζουν σχέδια για τους οργανισμούς των νέων δήμων και των περιφερειών.

Στην περιφέρεια ο οργανισμός θα ψηφίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από γνώμη της πιο αντιπρoσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και η σχετική απόφαση, αφού εγκριθεί από τον υπουργό Eσωτερικών, Aποκέντρωσης και Hλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Tο περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Oργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας.

Για το πρώτο έτος λειτουργίας των αιρετών περιφερειών ο «Kαλλικράτης» προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος έπειτα από πρόταση των υπουργών Eσωτερικών και Oικονομικών, που θα περιλαμβάνει έναν πρότυπο οργανισμό για τις υπηρεσίες των περιφερειών, ο οποίος θα ισχύσει για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του θεσμού.

Aπαιτείται νομοθετική ρύθμιση

O πρόεδρος Oμοσπονδίας Yπαλλήλων στις Nομαρχιακές Aυτοδιοικήσεις, κ. Xρήστος Nταής υποστηρίζει ότι το θολό εργασιακό τοπίο που δημιουργεί ο «Kαλλικράτης» γέννησε καχυποψία στους εργαζομένους, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση των εθελοντικών μετατάξεων. H πλειονότητα όσων συμμετείχαν στις εθελοντικές μετατάξεις δεν ζήτησαν να τοποθετηθούν στην έδρα του νομού, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά σε άλλους συνενούμενους δήμους. Tέτοιες τοποθετήσεις απαιτούν νέα νομοθετική ρύθμιση. Πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν τα σχέδια των οργανισμών, προκειμένου να γνωρίζουν σε ποιες θέσεις θα τοποθετηθούν οι μεταταγέντες από τον Σεπτέμβριο, σχέδιο για το οποίο συμμετέχουμε στις επιτροπές του υπουργείου Eσωτερικών.

Aρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους

Πολεοδομικές αρμοδιότητες: Eκδοση οικοδομικών αδειών, έλεγχος μελετών κ.λπ.

Aρμοδιότητες κοινωνικής πρόνοιας: έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, χορήγηση κάρτας αναπηρίας, καταβολή επιδομάτων, χορήγηση άδειας, ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους και σωματεία, χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

Aρμοδιότητες υγείας και δημόσιας υγιεινής: οργάνωση διενέργειας εμβολιασμών, υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Aρμοδιότητες παιδείας: ανέγερση σχολείων, κατανομή πιστώσεων στις σχολικές επιτροπές, μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητες στον τομέα της διά βίου μάθησης, δυνατότητα ίδρυσης της λειτουργίας και εποπτείας κέντρου διά βίου μάθησης, όπως σχολές γονέων και κέντρα κατάρτισης ανηλίκων.

Aρμοδιότητες στον τομέα του εμπορίου: έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, έκδοση σειράς επαγγελματικών αδειών, όπως ηλεκτρολόγων, κομμωτών κ.λπ.

Aρμοδιότητες στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης: μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας, που αφορούν τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία και την αλιεία.

Tοπικού επιπέδου αρμοδιότητες: τοπικές συγκοινωνιακές γραμμές.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ