ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ     ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ.Κηφισίας 125-127 Γραφ.215

Τ.Κ.115 24-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ: 2106926730  FAX: 2106926709

ΠΡΟΣ:

  1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
  3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Στις 17-09-2010 αργά το απόγευμα μας παραδόθηκαν σε έντυπη μορφή οι Οργανισμοί Λειτουργίας των δεκατριών Περιφερειών της χώρας και στη συνέχεια  και σε ηλεκτρονική μορφή.

Με την ψήφιση του σχεδίου «Καλλικράτης» η χώρα απέκτησε πλέον νέα διοικητική δομή, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των εργαζόμενων στον Α΄ και Β΄ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εμείς και πριν την ψήφιση του σχεδίου  «Καλλικράτης» είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας ,για τη νέα αυτή διοικητική δομή, αλλά αυτές δεν  ελήφθησαν υπόψη. Αντιμετωπίζουμε όμως τη σημερινή πραγματικότητα,  όπου οι ριζικές μεταβολές στην οργάνωση του κράτους και την αυτοδιοίκηση σημαίνουν και μεγάλες αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίοι όπως γνωρίζετε αποτελούν, περίπου το 20% του συνόλου των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα.

Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και να αποτυπωθούν στους Οργανισμούς Λειτουργίας με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το σημερινό εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, να αξιοποιείται η εμπειρία τους και τα προσόντα τους και να μη διαταράσσεται η προσωπική και οικογενειακή ζωή τους.

Αυτό το οποίο μένει να επιβεβαιωθεί και στην πράξη είναι το βασικό ζητούμενο από τους Οργανισμούς Λειτουργίας  των Περιφερειών:

1. Δεν διασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας και όλες οι ειδικότητες ανά κλάδο και κατηγορία των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, διότι δεν υπάρχουν αποτυπωμένες ούτε οι ειδικότητες ανά διεύθυνση, ούτε ο αριθμός των εργαζομένων, όπως εξάλλου από τον Ν.3852/10.

2. Δεν μπορεί σε πρότυπους Οργανισμούς να περιορίζεται η κινητικότητα των υπαλλήλων και των κλάδων και να αγνοούνται ψηφισμένοι νόμοι, αφού καταστρατηγείται ακόμα και αυτός  ο Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας , διότι αποκλείονται αποκλείονται από κάθε υπηρεσιακή εξέλιξη κατηγορίες και κλάδοι υπαλλήλων (π.χ. Τ.Ε. κατηγορία).

3. Επειδή υπάρχει μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται  στον Α΄ βαθμό, από τις Ν.Α. και στον Β΄ βαθμό από τις σημερινές Περιφέρειες και τα Υπουργεία και μια μεταρρύθμιση αυτού του είδους απαιτεί σοβαρή πρόβλεψη και οργάνωση, προτείνεται μεταβατικό χρονικό διάστημα, ικανό να αποτυπώσει πλήρως την κατάσταση που θα δημιουργηθεί ως προς την δομή των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα προτείνουμε για να είναι ευχερέστερη η προσαρμογή των πρότυπων οργανισμών στις νέες πραγματικές συνθήκες και ανάγκες, η προβλεπόμενη στο άρθρο 241 του ν 3852/10, πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ( για την δυνατότητα τροποποίησης ), να μετατραπεί σε απλή πλειοψηφία, τουλάχιστον για την πρώτη εφαρμογή.

4. Δεν αποτυπώνονται οι αριθμοί και οι θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικού, χωρικής αρμοδιότητας κάθε Περιφέρειας και Περιφερειακής Ενότητας, όπως υπηρετούν μέχρι σήμερα, ανά Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα , Γραφείο και Αυτοτελές Γραφείο, καθώς και οι έδρες των Δ/νσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων.

5. Πρέπει μέσω των Οργανισμών Λειτουργίας  των Περιφερειών να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της Διοίκησης προς όφελος του πολίτη.  Οι Υπηρεσίες των Περιφερειών να είναι ποιοτικές προς τους πολίτες, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας και να κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των πολιτών και των εργαζομένων σε αυτές. Καθώς καταργούνται τμήματα και γραφεία σε πρώην επαρχεία(Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης Επαρχεία Ορεστιάδος και λοιπών Επαρχιών).

6. Στην ενότητα μεταβατικές διατάξεις των νέων οργανισμών, προτείνουμε ορισμένα μέτρα απαραίτητα για την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς. Εάν δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθούν στους οργανισμούς και απαιτείται διάταξη νόμου, θεωρούμε απαραίτητες τις ενέργειες σας προς την κατεύθυνση αυτή.

7. Με τους νέους Οργανισμούς να μην υπάρξουν υποχρεωτικές μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων.

8. Από την ανάγνωση και των 13 Οργανισμών προκύπτει  ότι σε ορισμένες Δ/νσεις υπάρχει αρμοδιότητα σε τμήματα που χωροταξιακά ανήκουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες από αυτή που ανήκουν οι Δ/νσεις.

Επίσης, ενώ δεν υφίσταται πρόβλεψη υπηρεσιακής ιεραρχίας, τίθεται θέμα πολιτικής ιεραρχίας, επειδή σύμφωνα με το Ν.3852/10 των υπηρεσιών των Π.Ε. προΐσταται ο ίδιος Αντιπεριφερειάρχης.

 

Για να μη δημιουργηθούν αξεπέραστα προβλήματα στη εφαρμογή του θεσμού, αλλά και να μην υπάρξουν διαλυτικές αντιπαραθέσεις και συσπειρώσεις συνδικαλιστικές,  η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι οι παραπάνω άξονες πρέπει να αποτυπώνονται στους Οργανισμούς  Λειτουργίας  των Περιφερειών, διότι θα συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμό.

 

Σας καταθέτουμε τα προτεινόμενα σχέδια που μας παραδόθηκαν με  τις επισημάνσεις  που έχουμε εντοπίσει, με τη δυνατότητα βελτίωσης, όπου απαιτείται στην  πορεία.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ