ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Στις 30 Σεπτεμβρίου  το Δ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό κ.Ντόλιο για το θέμα των σχεδίων Προτύπων Οργανισμών.

Του τονίσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πολίτες από τα σχέδια που μας έδωσαν και του ζητήσαμε άλλη μια φορά,να κάνουν δεκτές τις προτάσεις μας.

Ο κ.Υφυπουργός δεσμεύτηκε στα εξής:

  • Να αναφέρεται στους Οργανισμούς ο αριθμός των υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα (όχι όμως ανά Διεύθυνση, αλλά συνολικά). Ο αριθμός αυτός θα είναι λίγο μεγαλύτερος απ΄αυτόν που θα προκύψει αν στους σήμερα υπηρετούντες, προσθέσουμε αυτούς που θα μεταταχτούν από τις σημερινές Περιφέρειες στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και αφαιρέσουμε αυτούς που θα μεταχθούν υποχρεωτικά από τις σημερινές Ν.Α. στους Δήμους.
  • Να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος από την πόλη που υπηρετεί σήμερα.
  • Αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται ρητά στους Πρότυπους Οργανισμούς, θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τις Π.Α. με απόφαση του Περιφερειάρχη, όπως είχαμε ζητήσει και μεις.
  • Να αναφέρονται στους Οργανισμούς όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν σήμερα στους Οργανισμούς των Ν.Α. και δεν συμπεριελήφθησαν στα σχέδια που μας έδωσαν
  • Να γίνεται η επιλογή των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών από Π.Ε ή Τ.Ε. όπως προβλέπει και ο Καλλικράτης και όχι από περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων όπως έλεγε το αρχικό σχέδιο.
  • Θα ληφθεί μέριμνα για την χωρίς διακοπή καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων από 1-1-2011.
  • Θα συμπεριληφθούν αρμοδιότητες ταμειακής διαχείρισης καθώς και τμήματα ή γραφεία Πληροφορικής σε κάθε Π.Ε.
  • Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας για αυτοτελή τμήματα Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού ανά Π.Ε. καθώς και άλλες επιμέρους προτάσεις που κάναμε για τις ιδιαιτερότητες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Συνάδελφοι,

Περιμένουμε να δούμε αν συμπεριληφθούν τουλάχιστον αυτές οι δεσμεύσεις στα σχέδια που θα σταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα σχέδια αυτά δεσμεύτηκε ότι θα μας τα δώσουν  και μόλις τα πάρουμε, θα σας τα στείλουμε αμέσως.

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ