ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Στις 29-11-2010 και στις 30-11-2010,  πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις  του Δ.Σ. και του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, με τρία βασικά θέματα:

  1. Οργανισμοί και λειτουργία των Περιφερειών
  2. Τροποποίηση καταστατικού
  3. Οικονομικά της Ομοσπονδίας μας

 Οργανισμοί:    

Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι ελάχιστες  είναι οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας οι οποίες  έγιναν δεκτές.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά προβλήματα και ζητήματα ανοιχτά, που πρέπει να λυθούν άμεσα, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τη μια δομή διοίκησης στην άλλη.

Αποφασίστηκε:

1.Άμεση καταγραφή όλων των ζητημάτων που έχουν προκύψει  με τους Οργανισμούς, και προώθησή τους, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυσή τους, μέσα από νέους Οργανισμούς που θα ζητήσουμε να ψηφιστούν άμεσα ( με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί ο Νόμος),ώστε να μην ισχύσουν αυτοί του Υπουργείου που δεν μας καλύπτουν και που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν.

 2.Συνάντηση με τον Υφυπουργό και δέσμευσή του για τα εξής:

α. Εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας όσων σήμερα υπηρετούν στις    Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

β. Άμεση επίλυση του προβλήματος με την μισθοδοσία μας, προβλήματος που από τον Μάιο έχουμε θέσει κατ΄επανάληψη και που δυστυχώς-παρά την ρητή διαβεβαίωση του Υφυπουργού- ακόμη δεν έχει λυθεί.

γ. Να μην προχωρήσουν οι υποχρεωτικές μετατάξεις στους δήμους τώρα, αλλά να διαπιστωθούν στη Περιφέρεια και – αν χρειαστεί- να μεταταχτούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο για τους υπόλοιπους την επόμενη διετία.

 Τροποποίηση Καταστατικού:   

Αποφασίστηκε  να πραγματοποιηθεί καταστατικό συνέδριο, μέσα στο Μάρτιο του 2011

Κατατέθηκαν προς συζήτηση διαφορετικές προτάσεις και αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί  5μελής   επιτροπή  που θα προσπαθήσει να καταλήξει σε μια ενιαία πρόταση προς το Γενικό Συμβούλιο και να είναι σε θέση να δώσει οδηγίες προς τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, οι οποίοι επίσης πρέπει να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους τον επόμενο χρόνο.

  Οικονομικά:

Η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας είναι δύσκολη. Ενημερώθηκε σχετικά, το Γενικό .Συμβούλιο.

     Παρακαλούνται, οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να καταβάλλουν τις εισφορές τους από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 μέχρι τέλους του 2010, διότι δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και κατά συνέπεια να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων μας.

    Το χρέος της Ομοσπονδίας μας προς την ΑΔΕΔΥ ανέρχεται ήδη  στο ύψος των 37.000€.

Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην απεργία της 15ης Δεκεμβρίου που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή των οξυμμένων προβλημάτων μας.

  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ