ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ.Σ.

 

Στις 30-11-2010 πραγματοποιήθηκε-όπως ήταν προγραμματισμένη- η συνεδρίαση του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, με τρία βασικά θέματα:

  1. Οργανισμοί και λειτουργία των Περιφερειών
  2. Τροποποίηση καταστατικού
  3. Οικονομικά της Ομοσπονδίας μας

1. Οργανισμοί:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και ζητήματα ανοιχτά, που πρέπει να λυθούν άμεσα , έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τη μια δομή διοίκησης στην άλλη.

Αποφασίστηκε:

1.Άμεση καταγραφή όλων των ζητημάτων που έχουν προκύψει  και στα 13 Π.Δ. των Οργανισμών και προώθησή τους για άμεση τροποποίησή τους, στα νέα Περιφερειακά Συμβούλια από τις πρώτες συνεδριάσεις τους.

2.Συνάντηση με τον Υφυπουργό και δέσμευσή του για τα εξής:

α. Εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας όσων σήμερα υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

β. ΄Εκδοση διαπιστωτικών πράξεων έως τις 31-12-2010 , του προσωπικού των  υπηρεσιών στις Ν.Α. και η άμεση τοποθέτησή τους να γίνει απαρέγκλιτα στις υφιστάμενες δομές των νέων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.).

γ. Άμεση τροποποίηση των Π.Δ. ,έτσι ώστε να επιλυθούν όλα τα ζητήματα-προβλήματα που προέκυψαν από τους νέους Οργανισμούς(Π.Δ.).

  1. Τροποποίηση Καταστατικού:
    Αποφασίστηκε:
  • Να δημιουργηθεί 5μελής επιτροπή η οποία θα καταθέσει προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού το Γενάρη. Οι προτάσεις θα κατατεθούν από τους κ.κ.: Αγγούρη Σταύρο, Αλευρομύτη Κων/νο, Νταή Χρήστο, Πανουτσάκου Βέτα και Τζαφέρη Γιώργο.
  • Έργο της επιτροπής είναι η αλλαγή της ονοματολογίας της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων -η τροποποίηση των υφιστάμενων καταστατικών της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων -ο καθορισμός του τρόπου σύγκλισης των ενοποιημένων Συλλόγων των πρώην Ν.Α.

3.Οικονομικά: Η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας είναι δύσκολη. Ενημερώθηκε σχετικά, το σώμα της Γ.Σ.

Παρακαλούμε, οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να καταβάλλουν τις εισφορές τους από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 μέχρι τέλους του 2010, διότι δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και κατά συνέπεια να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων μας.

Το χρέος της Ομοσπονδίας μας προς την ΑΔΕΔΥ ανέρχεται ήδη  στο ύψος των 37.000€.

Για το Γ.Σ.

ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ