ΔΑΚΕ-Ν.Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 2011 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α.

      Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων  

              ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ    

    ΤΗΛ: 6944 501075  FAX:2313 319905 E-mail:dake.nomarxion@gmail.com

                                                                                                16 Δεκεμβρίου 2010

       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Α.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας το τμήμα του ψηφισθέντος νόμου που αφορά στον τρόπο μισθοδοσίας των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα Δεκέμβριος 2010) στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

       ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

1. Η μισθοδοσία του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010 και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των περιφερειών, ή μετατάσσεται σε δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’ 87) και ανεξαρτήτως δημοσιεύσεως ή μη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή μετάταξής του, καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία.

Η τακτοποίηση των ανωτέρω πληρωμών γίνεται απολογιστικά έως την 30.6.2011, με μεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περίπτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του προαναφερθέντος νόμου.

 

                                                  Ημερομηνία Ψήφισης του Νομοσχεδίου 14/12/2010

 

                                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΕ Ν.Α.

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                                                                                                              

                     ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                             ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ