ΔΑΚΕ-Ν.Α. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

   Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων

        ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

         Τηλέφωνο: 6944 501075 FAX: 2313 319671

            E-mail: dake.nomarxion@gmail.com  

                                                                              Ιανουάριος 2011

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΑΚΕ-Ν.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις- αλλαγές στον τομέα της εργασίας μας με τον Καλλικράτη, όπου αυτόνομες υπηρεσίες (οι πρώην Νομαρχίες) αποτελούν πλέον την νέα ενιαία υπηρεσία, την Αιρετή Περιφέρεια, πιστεύουμε ότι όχι μόνο πρέπει, αλλά είναι μια ευκαιρία για αναδιοργάνωση και ενίσχυση τόσο των πρωτοβάθμιων συλλόγων όσο και της Ομοσπονδίας μας.

Έτσι σε κάθε Περιφέρεια, όπου εκ των πραγμάτων υπάρχει ένας πολιτικός προϊστάμενος, για όλους τους υπαλλήλους των πρώην Νομαρχιών που την συνθέτουν, θα πρέπει να υπάρχει ένας περιφερειακός πρωτοβάθμιος σύλλογος για την αντιμετώπιση των κοινών από εδώ και πέρα προβλημάτων.

Γι αυτό επειδή:

 • Η Κάθε περιφέρεια λειτουργεί πλέον ως μία αυτόνομη υπηρεσία που συγκροτείται από τις Περιφερειακές ενότητες
 • Υπάρχει ένας επικεφαλής πολιτικός προϊστάμενος σε κάθε Περιφέρεια
 • Τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργούνται θα είναι κατά κανόνα κοινά για όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας, απαιτώντας πλέον κοινή αντιμετώπιση.
 • Σε κάποιες Νομαρχίες δεν υπήρχαν καν σύλλογοι ενώ σε αρκετές υπήρχαν σύλλογοι – σφραγίδες
 • Ορισμένοι σύλλογοι είχαν μικρό αριθμό μελών που καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την διεκδίκηση και επίτευξη κάποιων στόχων και θέσεων
 • Υπήρχε εμφανής αδυναμία αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ Ομοσπονδίας και πρωτοβαθμίων συλλόγων (απόδειξη αυτού είναι το γεγονός πως ποτέ δεν συγκεντρώθηκαν συνολικά στοιχεία π.χ. για απεργία, για συνολικό αριθμό υπαλλήλων όλων των Νομαρχιών, για πανελλήνιες συγκεντρώσεις κλπ)
 • Επιβάλλεται η δημιουργία και ύπαρξη ενός άμεσα εκλεγμένου, ευέλικτου και συντονιστικού οργάνου με αρμοδιότητες που θα άπτονται σε όλη την Περιφέρεια ενώ παράλληλα οι τοπικοί σύλλογοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας θα εξακολουθούν να λειτουργούν με μορφή παρόμοια με την σημερινή τους
 • Θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις (π.χ. τροποποίηση οργανισμού Περιφέρειας) που θα απαιτείται η γνώμη ενός συνδικαλιστικού οργάνου το οποίο θα εκπροσωπεί όλους τους εργαζόμενους της Περιφέρειας. Αν υπάρχουν περισσότεροι των δύο συλλόγων σε μία Περιφέρεια, εύλογα γεννάται το ερώτημα ποιου η γνώμη θα υπερισχύει. Σε αυτή την περίπτωση θα επικρατεί η άποψη του σωματείου που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό μελών, θέτοντας τους μικρότερους συλλόγους της ίδιας Περιφέρειας στο περιθώριο. Αντίθετα, σε ένα ΔΣ με περιφερειακό σχήμα θα υπάρχει συμμετοχή συναδέλφων από διάφορες Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να έχει αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα.
 • Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός συλλόγου σε κάθε Περιφέρεια είναι πιθανό κάποια στιγμή ένας από αυτούς τους συλλόγους να ¨χρησιμοποιηθεί¨ ως διασπαστικός ή απεργοσπαστικός μηχανισμός από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη, ο οποίος ικανοποιώντας αιτήματα ενός συλλόγου είναι δυνατόν να βάλει μια ομάδα συναδέλφων απέναντι σε άλλη
 • Η πράξη στα 10 χρόνια λειτουργίας της ΟΣΥΝΑΕ έδειξε ότι οι μικροί σύλλογοι έχουν μικρές δυνατότητες διεκδίκησης με πενιχρά θετικά αποτελέσματα, καθώς αποτελούνται από μικρό αριθμό μελών που σε κάποιες περιπτώσεις μετριούνται σε δεκάδες. Αντίθετα οι πολυμελείς σύλλογοι έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες διεκδίκησης, είναι οικονομικά πιο ισχυροί, μπορούν με δύο λόγια, να κατεβάσουν κόσμο ακόμη και σε μια πανελλαδική συγκέντρωση, ή να πουν ότι εκπροσωπούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες συναδέλφους στην περίπτωση των περιφερειακών συλλόγων
 • Τα σχήμα του ενός συλλόγου ανά περιφέρεια, σε κάποιες περιπτώσεις στο παρελθόν έδειξε ότι είναι αναγκαίο π.χ. κοινές συνεδριάσεις των συλλόγων Αττικής καθώς αντιμετώπιζαν κοινά θέματα
 • Με τις σημερινές δυνατότητες της Ομοσπονδίας πιστεύουμε ότι η αμφίδρομη επικοινωνία με τους 52 (θεωρητικά) συλλόγους που δεν λειτούργησε εδώ και 10 χρόνια, μπορεί να λειτουργήσει με πολύ καλύτερα αποτελέσματα με τους 13 νέους και ισχυρούς συλλόγους
 • Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από 1-7-2011 μετατάσσονται κάποιες χιλιάδες υπάλληλοι από τις πρώην κρατικές περιφέρειες στις νέες αιρετές που είμαστε σήμερα. Μήπως δημιουργηθούν τότε νέοι Περιφερειακοί σύλλογοι οι οποίοι θα είναι σε κάποιες περιπτώσεις πιο πολυμελείς από πολλούς συλλόγους Περιφερειακών Ενοτήτων; Σ΄ αυτή την περίπτωση γίνεται αντιληπτός ο υποβιβασμός της αξίας των μικρών συλλόγων καθώς και η πιθανή διαφορετική αντιμετώπιση εργασιακών ή άλλων θεμάτων που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας
 • Τα όρια-σύνορα της κάθε πρώην Ν.Α. δεν πρέπει να μας χωρίζουν, αλλά να μας ενώνουν, αφού είμαστε πλέον συνάδελφοι στη ίδια Υπηρεσία-Περιφέρεια. Άλλωστε ακόμη και με την ως τώρα μορφή των συλλόγων υπάρχουν σύλλογοι που λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο παρόλο που εκτείνονται σε μεγάλες αποστάσεις π.χ. σύλλογοι Έβρου, Κυκλάδων, Δωδεκάνησα κ.α. και δεν οδηγήθηκαν στην δημιουργία χωριστών μικρών και τοπικών συλλόγων ανά νησί ή Επαρχείο.
 • Με ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλη την Περιφέρεια θα γίνονται οι εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι δύο εκπρόσωποι μας που θα εκλεγούν θα εκπροσωπούν το σύνολο των συναδέλφων της Περιφέρειας.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ: Προτείνουμε ένα σχήμα των νέων συλλόγων το οποίο θα λειτουργεί περίπου με την παρακάτω μορφή. Τονίζουμε ότι δεν καταθέτουμε μια πρόταση που δεν επιδέχεται επεξεργασία. Πιστεύουμε όμως ότι το σχήμα που προτείνουμε είναι λειτουργικό και το πιο αντιπροσωπευτικό για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Άλλωστε ο συνδικαλιστικός χώρος έχει να δείξει ένα μεγάλο αριθμό συλλόγων που λειτουργούν σε διανομαρχιακό επίπεδο, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, όπως οι σύλλογοι των κρατικών Περιφερειών, των εφοριακών, του Υπουργείου Παιδείας, του ΟΑΕΔ, του ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) κ.α. και σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς Τοπικά Συμβούλια.

 

 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφέρειας ή Περιφερειακό Συμβούλιο με αρμοδιότητες που άπτονται σε θέματα που αφορούν σε κοινή αντιμετώπιση για όλη την Περιφέρεια. Ο αριθμός των μελών του ΔΣ (περίπου 15μελές) μπορεί να προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφέρειας (π.χ. αριθμός Π.Ε, ηπειρωτική ή νησιωτική Περιφέρεια κ.α.)
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή της Περιφέρειας
 4. Οι Τοπικές Συνελεύσεις των Π.Ε.
 5. Οι Διοικούσες Επιτροπές ή Τοπικά Συμβούλια ή Διοικητικά Συμβούλια των Π.Ε. με αρμοδιότητες σε θέματα της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας και αριθμό μελών του ΔΣ στα σημερινά επίπεδα με αριθμό περίπου 5-9 μέλη.
 6. Οι Ελεγκτικές Επιτροπές των Π.Ε.

Αρχαιρεσίες του συλλογου

α) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη

 • Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Δ.Σ. Περιφερειακών ενοτήτων (Τοπικών Δ.Σ.)
 • Αντιπροσώπων για το δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία)
 • Ελεγκτική Επιτροπή Περιφέρειας και
 • Ελεγκτικές Επιτροπές Περιφερειακών Ενοτήτων

γίνονται κάθε 3 χρόνια με μυστική ψηφοφορία με ίδια ψηφοδέλτια και την ίδια ημέρα σε όλη την Περιφέρεια.

 

β) Δικαίωμα για να εκλέγονται

 • στο Περιφερειακό Δ.Σ.,
 • στην Ελεγκτική Επιτροπή,
 • στους αντιπροσώπους στην δευτεροβάθμια οργάνωση και
 • στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου της Περιφέρειας με δικαίωμα ψήφου ανεξάρτητα από την περιοχή της Περιφέρειας που υπηρετούν.

 

γ) Δικαίωμα για να εκλέγονται

 • στα Τοπικά Συμβούλια ή ΔΣ των Π.Ε.
 • στις Τοπικές Ελεγκτικές Επιτροπές και
 • στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές

έχουν τα μέλη που υπηρετούν στην περιοχή της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.

 

δ) Τα μέλη του συλλόγου της Περιφέρειας μπορούν να είναι υποψήφιοι ταυτόχρονα τόσο στο Περιφερειακό, όσο και στο Τοπικό Συμβούλιο.

 

ε) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει τα ψηφοδέλτια των:

 • Υποψηφίων για το Δ.Σ της Περιφέρειας
 • Υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή της Περιφέρειας
 • Υποψηφίων για το δευτεροβάθμιο όργανο (Ομοσπονδία)

 

στ) Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια των:

 • Υποψηφίων για το Δ.Σ (τοπικό) της Π.Ε.
 • Υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.

 

ζ) οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησης τους και σαν μεμονωμένοι με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο ο καθένας.

 

η) Όλες οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη των μελών των διαφόρων οργάνων διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την Περιφέρεια, την ημερομηνία που όρισε η Γενική Συνέλευση.

 

θ) Επειδή γίνονται δύο ψηφοφορίες ταυτόχρονα και για την αποφυγή λαθών, μπορούν να υπάρχουν διαφορετικών χρωμάτων φάκελοι ή και ψηφοδέλτια για την εκλογή Περιφερειακών Οργάνων και διαφορετικοί για τα Τοπικά Όργανα.

 

ι) Ολομέλεια πρωτοβαθμίων συλλόγων πραγματοποιείται μία ή δύο φορές τον χρόνο

 

ια) Εργασιακές Επιτροπές

Το Περιφερειακό και το Τοπικό Δ.Σ. μπορεί για την υποβοήθηση του έργου του να συστήνει με απόφασή του εργασιακές επιτροπές για μελέτη, εισήγηση και προώθηση ειδικότερων θεμάτων του Συλλόγου.

  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΚΕ Ν.Α.

Βαζούρας Δημήτρης – μέλος ΔΣ ΟΣΥΝΑΕ

dvazouras@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ