ΤΖΑΦΕΡΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΣΥΝΑΕ

 

  1. Ένας σύλλογος σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ( μπορούμε να το ορίσουμε για κάθε πρώην Ν.Α. ώστε να μην υπάρξει μεγαλύτερη κατάτμηση τους ) με ανώτερο όργανο την Γενική Συνέλευση του και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Απαιτείται άμεση τροποποίηση στα καταστατικά των υπαρχόντων συλλόγων.
  2. Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) το οποίο αποτελείται από τους προέδρους ( ή ορισμένους από το Δ.Σ. αντικαταστάτες τους ) των πρωτοβαθμίων συλλόγων των Περιφερειακών Ενοτήτων στα όρια κάθε Περιφέρειας ( π.χ. το Π.Σ. Πελοποννήσου θα αποτελούν οι 5 πρόεδροι των συλλόγων των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων που αντιστοιχούν στις 5 πρώην Ν.Α ). Οι πρόεδροι είναι εξουσιοδοτημένοι και δεσμεύονται με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ( ή Διοικητικών Συμβουλίων ) για κάθε σημαντικό θέμα. Δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ τους ( εκλέγουν τον συντονιστή τους για τα διαδικαστικά και μόνο θέματα ) και εκπροσωπούν τους εργαζόμενους για κάθε θέμα στον Περιφερειάρχη.
  3. Γενικό Συμβούλιο ( Γ.Σ. ) το οποίο αποτελείται από τους προέδρους ( ή ορισμένους από το Δ.Σ. αντικαταστάτες τους ) όλων των πρωτοβαθμίων συλλόγων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας. Το Γ.Σ. έχει 3 θεσμοθετημένες συνεδριάσεις κάθε χρόνο, ενώ το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να το συγκαλέσει εκτάκτως για σημαντικά θέματα. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα με πλειοψηφία, χαράζει τους βασικούς άξονες των διεκδικήσεων μας και δεσμεύει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να τα προωθήσει. Και στο Γ.Σ. οι πρόεδροι των πρωτοβαθμίων είναι εξουσιοδοτημένοι και δεσμεύονται με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ( ή Διοικητικών Συμβουλίων ). Πριν από κάθε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται να στείλει τις εισηγήσεις του, να συνεδριάσουν οι γενικές συνελεύσεις ( ή τα Δ.Σ. ) των πρωτοβαθμίων. Δεν έχει εκλεγμένο προεδρείο, την ευθύνη λειτουργίας του έχει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
  4. Το Δ.Σ. της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ το οποίο εκλέγεται για 3 χρόνια απευθείας από το συνέδριο, έχει την ευθύνη σύγκλισης του Γ.Σ. και να προωθεί τις αποφάσεις του.

 

Τα παραπάνω αφορούν μια προσωπική πρόταση ( δεν δεσμεύει την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ την οποία και εκπροσωπώ στα όργανα της Ομοσπονδίας ) που καταθέτω σαν μέλος του Δ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ και μετά την συμμετοχή μου στην επιτροπή που προσπάθησε να καταλήξει σε μια εισήγηση. Θεωρώ ότι όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν στην επιτροπή επεξεργασίας των αλλαγών στα καταστατικά μας, έχουν θετικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα και αδυναμίες ( το ίδιο και η δική μου ). Αυτό είναι λογικό γιατί βρισκόμαστε σε μια σύνθετη περίοδο με σημαντικές αλλαγές συνολικότερα. Η παραπάνω πρόταση για την δομή μας, προσπαθεί να απαντήσει κυρίως στο πρόβλημα της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής των εργαζόμενων στις διαδικασίες των συνδικαλιστικών μας οργάνων αλλά και στην μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στις αποφάσεις. Αυτό για μένα σημαίνει δυνατότητα γενικών συνελεύσεων με αποφασιστικό χαρακτήρα ( κάτι που η πρόταση ¨ένας σύλλογος ανά Περιφέρεια δεν μπορεί να εξασφαλίσει ) και κυρίως δυνατότητα ανατροπής αποφάσεων των οργάνων από τους ίδιους τους εργαζόμενους όχι κάθε 2 ή ¨3 χρόνια με τις εκλογές, αλλά άμεσα όταν αυτοί κρίνουν ότι δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα τους. Επειδή όμως κρίνω ότι βασικότερο όλων είναι η ενότητα μας ( να μην υπάρξουν δηλαδή φυγόκεντρες δυνάμεις με κλαδικούς ή συντεχνιακούς συλλόγους ή πολύ περισσότερο μια διάσπαση της Ομοσπονδίας μας με διακριτικά όπως ¨πρώην εργαζόμενοι…¨ ) πιστεύω πως πρέπει να γίνουν όλες οι αμοιβαίες υποχωρήσεις που είναι δυνατές για να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία για τις καταστατικές μας αλλαγές. Σ’ αυτό το πλαίσιο θα κινηθώ και εγώ προσωπικά αλλά και η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ συλλογικά.

 

Γιώργος Τζαφέρης, μέλος του Δ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ – gtzaf@yahoo.gr – 6974307864

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ