ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΑ ΒΑΕ

 

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ.Κηφισίας
125-127 
4ος όροφος

Τ.Κ.115 24-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

 

 

Αθήνα 25-08-2011

Αρ. πρωτ.:100

ΠΡΟΣ:  1.Υπουργό Εργασίας κ. Κουτρουμάνη Γεώργιο

             2. ΑΔΕΔΥ ,     Φιλελλήνων & Ψυλλα 2

                  

Θέμα: Ένταξη εργαζομένων στα ΒΑΕ

         Με την παρούσα επιστολή, σας γνωρίζουμε  τις  ειδικότητες των εργαζομένων στις αιρετές
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στα ΒΑΕ. Σας επισημαίνουμε ότι οι εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, καθημερινά ασκούν επικίνδυνες και ανθυγιεινές δραστηριότητες και  έρχονται σε επαφή με επικίνδυνες για την υγείας τους ρυπογόνους 
παράγοντες.  Οι ειδικότητες αυτές είναι οι κάτωθι:

·      Προσωπικό Καθαριότητας (Δημοσίου).

·      Επισκεπτών/τριών Υγείας που υπηρετούν σε Δ/νσεις Υγείας.

·      Εποπτών/τριών Δημόσιας Υγείας που υπηρετούν σε Δ/νσεις Υγείας.

·      Κτηνιάτρων.

·      Νοσηλευτών.

·      Όλες οι τεχνικές και συναφείς ειδικότητες (ΠΕ & ΤΕ Μηχανικών, ΔΕ Τεχνικών) που
υπηρετούν σε Δ/νσεις ΚΤΕΟ, οι οποίες ασχολούνται  με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων και έρχονται σε επαφή με πολλές ρυπογόνες ουσίες (υπάρχει σχετική μελέτη).

  
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                       

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ                                                                                                               

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ