ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις του Δ.Σ. με τους Υπουργούς Χάρη Καστανίδη και Ντίνο Ρόβλια. Το Δ.Σ. τους έθεσε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες τα οποία - προστιθέμενα στα πρωτοφανή, αντιλαϊκά, άδικα και αναποτελεσματικά μέτρα που η Κυβέρνηση αποφάσισε, και ακόμη αποφασίζει, κατά των εργαζομένων στο Δημόσιο- κάνουν την επιβίωσή μας αμφίβολη. Συγκεκριμένα τους θέσαμε υπόψη τα εξής: Εφεδρεία στους Ο.Τ.Α.  Ο κ. Καστανίδης ρητά διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν αφορά τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες. Αδυναμία καταβολής των αποδοχών μας και για το 2012 από τις Περιφέρειες, όπως προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, και κατά συνέπεια έγκαιρη νομοθετική παρέμβασή τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ