ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ.Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Η Ομοσπονδία μας, μαζί με το Σύλλογο Υπαλλήλων Μεταφορών και  Επικοινωνιών  πραγματοποίησε στις 02-11-2011, συνάντηση με την πολιτική ηγεσία – το Γενικό Γραμματέα – του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

      Συζητήθηκε το θέμα των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μετά και την ψήφιση του Ν. 4024/2011.

     Αναζητήθηκε λύση στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχιστεί η πραγματοποίηση του ειδικού έργου της πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών  αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, πέραν του ωραρίου εργασίας  και η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για την εκτέλεση του έργου αυτού.

  Η πολιτική ηγεσία δεσμεύθηκε στην αναζήτηση ταχύτατης λύσης, πάνω στη συγκεκριμένη βάση.

  Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε   θεωρεί ότι το έργο των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών  αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θα πρέπει να συνεχίσει να διεξάγεται κανονικά-σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις- για εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ανακύψαντος προβλήματος , σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

                                                          Για το Δ.Σ.

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ  ΑΓΓΟΥΡΗΣ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ