ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Αθήνα,  16-12-2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Συνάδελφοι-συναδέλφισσες,

   Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, πραγματοποιήθηκε χθες,15-12-2011, συνάντηση των συναδέλφων  εξεταστών  των  Περιφερειών της χώρας, καθώς και των συναδέλφων εξεταστών από Υπουργείο Μεταφορών. &  Δικτύων.

    Έγινε ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πραγματική κατάσταση και  τις τρέχουσες εξελίξεις και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε γόνιμος και δημιουργικός διάλογος και οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους.

  Η Ομοσπονδία μας, λαμβάνοντας υπόψη, όλες τις θέσεις των συναδέλφων, τα πραγματικά γεγονότα, όλες τις παραμέτρους του ζητήματος και δείχνοντας ευαισθησία στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αποφασίζει  από τις     19-12-2011 , την αναστολή της αποχής από το έργο των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και την πραγματοποίησή του με το ισχύον νομικό καθεστώς.

  Η Ομοσπονδία θα εκτιμήσει και θα επανακαθορίσει τη θέση και τη στάση της,  μετά την ολοκλήρωση των επαφών της με τις πολιτικές  ηγεσίες  των αρμόδιων Υπουργείων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έως τις 10-01-2012.

 Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση του δίκαιου αιτήματός μας, μέχρι την οριστική επίλυσή του, με σκοπό πάντα την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων .

                                                           

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ                                                                                                                             

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ