ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Καθορίστηκε με κοινή Υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. (Αρ. Φ. 1/τεύχος β΄/ 2-1-2012 ) η αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και των βοηθών εξεταστών.

Για τους εξεταστές ορίζεται η αποζημίωση σε 40 € ανά ημέρα ελέγχου και για τους βοηθούς σε 25 € ανά ημέρα ελέγχου με ανώτερα όρια 240 και 150 € αντίστοιχα, ανά μήνα, αναδρομικά από 1η Νοεμβρίου 2011.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                            ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ