-ΠΡΟΣΟΧΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

O.   Σ.   Υ.   Α.   Π.  Ε. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνάδελφοι-συναδελφισσες,

Το Γενικό Συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012 στις 12:00 το μεσημέριστο ξενοδοχείο Τιτάνια:   Πανεπιστημίου 52 Αθήνα, και όχι στο αμφιθέατρο της Περιφέρειας Αττικής στο Χολαργό.

Επίσης και το Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Τιτάνια:   Πανεπιστημίου 52 Αθήνα.

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ