ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

Τ.Κ. 115 24 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΗΛ. 2106926730  email: osyape@otenet.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Αθήνα, 22 – 5 – 2013

                                                       ΠΡΟΣ : Μέλη Διοικητικού

                                                                     Συμβουλίου

                                                                    (συνημμένος πίνακας μελών Δ.Σ.)

                                                      ΚΟΙΝ :   Μέλη Γ.Σ.

                                                                     Περιφέρειες της χώρας

                                                                                      Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού

                                                                                      Tμήματα προσωπικού

                                                                                            (για ενημέρωση)

           Συνάδελφοι,

           Έπειτα από τη συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε στις 17/5/2013 (αποφάσεις

 1 κ’ 2 /  17-5-2013 του Γ.Σ.) , κ α λ ο ύ ν τ α ι  τα  νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση στις 31 – 5 – 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μεταφορών Πειραιά, οδός Ερμουπόλεως 38 προκειμένου , σε εφαρμογή του άρθρου 15 του καταστατικού, να συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. και να γίνει η εκλογή των διακριτών θέσεων .

                                                                     Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                                               Ζαβερδινός   Άλκης

ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

              

1.  ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

2.  ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3.  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ

4.  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ  ΑΛΚΗΣ

5.  ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6.  ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

7.  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8.  ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ

9.  ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ  ΒΕΤΑ

10. ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11. ΠΡΑΣΙΝΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ

12. ΤΖΑΚΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

13. ΤΖΑΦΕΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ