ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Το Γενικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 5ης Ιουλίου 2013, ενέκρινε τα παρακάτω ψηφίσματα:

 

ΨΗΦΙΣΜΑ Ι

 05-7-2013

          Η επιβαλλόμενη κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην αποδόμηση της ελληνικής κοινωνίας, στη φτωχοποίηση των πολιτών, στην εκχώρηση των δημοσίων κοινωνικών αγαθών, στη διάλυση των δημόσιων δομών.

          Με την επίφαση της μεταρρύθμισης, της εξυγίανσης, της αναδιάρθωσης και της αξιολόγησης υλοποιούν τις εντολές των δανειστών τους, κλείνουν δημόσιους οργανισμούς απολύουν εργαζόμενους, καταστρατηγούν κάθε θεμελιώδη έννοια του Συντάγματος.

          Ήδη με την εφαρμογή του προγράμματος “Καλλικράτης” υπάρχει μείωση των οργανικών μονάδων πλέον του 50% και κατάρρευση των υπηρεσιών.

          Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει διοικητική αυτοτέλεια και ο ρόλος του Κράτους περιορίζεται αποκλειστικά σε άλλα ζητήματα. Η τήρηση των συνταγματικών δικαιωμάτων της Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον βασική προτεραιότητα για το έμψυχο υλικό της, όπως αυτό προσδιορίζεται και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

          Με βάση τα ανωτέρω και με δεδομένη τη διάθεση της κυβέρνησης για μαζικές απολύσεις που θα στοχεύουν στην επίτευξη των μνημονιακών στόχων και όχι στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες,

το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. καλεί

1τους κ.Περιφερειάρχες και την ΕΝ.Π.Ε:

  • να μην νομιμοποιήσουν με τη συμμετοχή τους  καμία απόλυση κανενός εργαζομένου,
  • να μην προχωρήσουν σε διαδικασίες της λεγόμενης “αξιολόγησης” και
  • να καταδικάσουν την κυβερνητική πολιτική διάλυσης των υπηρεσιών τους, εκχώρησης αρμοδιοτήτων με απολύσεις προσωπικού.
  1. τους συναδέλφους να μην συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας για την “αξιολόγηση” των υπαλλήλων και να μην συνδράμουν με την παρουσία τους στην υλοποίηση μίας πολιτικής που υπονομεύει τις θέσεις εργασίας των υπηρεσιών τους.
  1. την Κυβέρνηση να αποσύρει του δούρειο ίππο της αξιολόγησης που οδηγεί σε απολύσεις και να σεβαστεί του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

          Η αξιολόγηση των δομών θα πρέπει να στοχεύει στη βέλτιωση των διαδικασιών για την ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό σημαίνει μείωση της γραφειοκρατίας, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, διάθεση των κατάλληλων μέσων για την επίτευξη των στόχων και όχι συγχωνεύσεις ή καταργήσεις υπηρεσιών ή ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών ή απολύσεις. 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΙΙ

  05-7-2013

          Την Παρασκευή 28/6/2013 αναστάλθηκε για 2η φορά η λειτουργία των ΚΤΕΟ στις Περιφέρειες της χώρας. Ο λόγος που επικαλούνται οι Περιφερειακές Αρχές είναι η μη πιστοποίηση τους, η οποία εκκρεμεί εδώ και 15 μήνες περίπου, με ευθύνη τους.

          Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε θεωρεί ότι το ζήτημα δεν είναι γραφειοκρατικό, αλλά βαθιά πολιτικό που αφορά στα ΚΤΕΟ όλων των Περιφερειών της χώρας και είναι ένα ακόμα βήμα στην πορεία ιδιωτικοποίησης δημοσίων υπηρεσιών, που προχωράει χρόνια τώρα μέσα από τη συνύπαρξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα και την απαξίωση των δημόσιων δομών. Είναι επιπλέον βαθιά πολιτικό γιατί το ζήτημα της οδικής ασφάλειας αφορά όλο τον εργαζόμενο λαό.

          Η προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών από τις Περιφερειακές Αρχές σε υπηρεσιακούς παράγοντες στοχεύει στον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων. Θέλει να κρύψει τη συμφωνία της με την πολιτική της κυβέρνησης και την πολιτική του “Καλλικράτη” ως εργαλείο προώθησης των αντιλαϊκών επιλογών.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

  • Να ανοίξουν και να λειτουργήσουν ΕΔΩ και ΤΩΡΑ τα δημόσια ΚΤΕΟ με ευθύνη των Περιφερειαρχών.
  • Να γίνουν όλες οι ενέργειες πιστοποίησης και προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού τους από τις Περιφερειακές Αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να μην προκύπτουν σκόπιμα εμπόδια στην επαναλειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ.
  • Να διενεργείται ο τεχνικός έλεγχος δωρεάν σε όλους τους ανέργους και με μικρό κόστος (παράβολο) σε όλους τους άλλους εργαζόμενους.

          Η λειτουργία των υπηρεσιών ΚΤΕΟ είναι ανταποδοτική και όχι κερδοσκοπική.

           Ο τεχνικός έλεγχος των οχημάτων είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο είδος. 

 

Γιά το Γ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ

 


 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ