ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)(Άρτας, Θεσπρωτίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)

(Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)

 

Προς

 

Τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου-Ιωάννινα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 11- 10 -2013, πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, συνάντηση εκπροσώπων των Δ. Σ. των Συλλόγων  Υπαλλήλων  Περιφέρειας  Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση  Συντονιστικού  Οργάνου Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργάνου, τον οποίο σας επισυνάπτουμε.

2. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από πολλές επαφές και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των Συλλόγων και σε εφαρμογή των κατευθύνσεων του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), σχετικών διατάξεων των Καταστατικών των τριών Συλλόγων, αλλά και ομόφωνων αποφάσεων των Γ. Σ. και των Δ.Σ. των τριών Συλλόγων. Ο συντονισμός κρίθηκε ιδιαίτερα αναγκαίος σε αυτήν την φάση για την αντιμετώπιση της άγριας επίθεσης κυβέρνησης-τρόϊκας-ΕΕ-ΔΝΤ ενάντια σε δικαιώματα και κατακτήσεις όλων των εργαζομένων στις Περιφέρειες αλλά και σε όλο τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιδίωξή μας θα είναι αυτός ο συντονισμός να διευρυνθεί στην περιοχή μας αλλά και σε όλη τη χώρα.

3. Είναι γνωστό στα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου σας, σε συναντήσεις που κατά καιρούς πραγματοποιήσαμε, ότι ετέθη το ζήτημα του Συντονιστικού Οργάνου των τεσσάρων Συλλόγων. (Μάλιστα πριν από την  κοινή αυτή συνάντηση στην Πρέβεζα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου του Συλλόγου Άρτας και του Προέδρου σας).  Σε αυτή την φάση αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

         Εμείς σεβόμαστε την αυτοτέλεια και τις διαδικασίες του κάθε Συλλόγου και θα επιδιώξουμε ούτως ή άλλως την συνεργασία μαζί σας, όπως και στο παρελθόν κάναμε.

         Θα επιθυμούσαμε όμως το θέμα ενός κοινού Συντονιστικού Οργάνου των τεσσάρων Συλλόγων της Περιφέρειας Ηπείρου να τεθεί στην Γενική σας Συνέλευση, στην οποία αν επιθυμείτε μπορούμε να παρευρεθούμε για να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.

Σας δηλώνουμε, όπως άλλωστε προβλέπει και το τελευταίο Άρθρο (9ο) του Κανονισμού, ότι είμαστε έτοιμοι να προβούμε άμεσα στην τροποποίηση του Κανονισμού, σε περίπτωση που αποφασισθεί από το Σύλλογό σας η συμμετοχή του.

4. Μέλη του νέου εξαμελούς Συντονιστικού Οργάνου ορίστηκαν οι :

Παπαδημητρίου Ηλίας, Τσιρώνης Ιωάννης, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Άρτας, Χαρμαντά Αγγελική, Σιούτης Σπύρος, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πρέβεζας και Αλεξίου Παύλος και Μπίνας Γεώργιος Πρόεδρος και Γραμματέας του Συλλόγου Θεσπρωτίας.

5. Για τις διακριτές θέσεις Συντονιστικού Οργάνου, που θα εναλλάσσονται οι εκπρόσωποι των τριών Συλλόγων εκ περιτροπής σε ετήσια βάση, ορίστηκαν για την πρώτη περίοδο οι :

Παπαδημητρίου Ηλίας, Πρόεδρος

Αλεξίου Παύλος, Αντιπρόεδρος

Σιούτης Σπύρος, Γραμματέας

 

Για το Συντονιστικό Όργανο

 

 

 

Παπαδημητρίου Ηλίας, Πρόεδρος

 

 

 

Αλεξίου Παύλος, Αντιπρόεδρος

 

 

 

Σιούτης Σπύρος, Γραμματέας

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ