ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ   (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)   (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)     Άρθρον 1ον   Με βάση 1.     Το από 5-4-2011 Καταστατικό της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) 2.     Τα άρθρα 44,36,15 των Καταστατικών των Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας αντίστοιχα ,  της Περιφέρειας Ηπείρου  3.     Τις αποφάσεις των Δ.Σ. των Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας (18/8-10-2013), Θεσπρωτίας  (20/7-10-2013), Πρέβεζας (14/4-10-2013) συγκροτείται Συντονιστικό Όργανο  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)   Άρθρον 2ον Σκοποί του Συντονιστικού Οργάνου  Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου…

0 Comments

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.)(Άρτας, Θεσπρωτίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)   Προς   Τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου-Ιωάννινα   Αγαπητοί συνάδελφοι   1. Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 11- 10 -2013, πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, συνάντηση εκπροσώπων των Δ. Σ. των Συλλόγων  Υπαλλήλων  Περιφέρειας  Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση  Συντονιστικού  Οργάνου Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργάνου, τον οποίο σας επισυνάπτουμε. 2. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από πολλές επαφές και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των Συλλόγων και σε εφαρμογή…

0 Comments

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας)     1. Την Παρασκευή 11 - 10 - 2013, πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα, συνάντηση εκπροσώπων των Δ. Σ. των Συλλόγων  Υπαλλήλων  Περιφέρειας  Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση  Συντονιστικού  Οργάνου Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας), (Σ. Ο. Σ. Υ. Π. Η.) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός λειτουργίας του Οργάνου. 2. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από πολλές επαφές και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των Συλλόγων και σε εφαρμογή κατευθύνσεων του Καταστατικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), σχετικών διατάξεων των Καταστατικών…

0 Comments