ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος email:   osyape@otenet.gr www.osyape.gr   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                              Αθήνα,  24/03/2014                                                     Αρ. Πρωτ.: 24                                                                 ΠΡΟΣ : Μέλη Διοικητικού                                                                               Συμβουλίου                                                                 ΚΟΙΝ   : Μέλη Γενικού Συμβουλίου        Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ σε συνεδρίαση στις 27/3/2014 και ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μετ/ρων Πειραιά, οδός Ερμουπόλεως 38, Πειραιάς , με θέματα :   Εισήγηση επί των θεμάτων της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου Θέσεις Ομοσπονδίας προς την Υποεπιτροπή της Βουλής των Ελλήνων επί θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών – επόμενη φάση Καλλικράτη.…

0 Comments