ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΕΡΓΙΩΝ – 12 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 19,20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τροποποίησε τις ημερομηνίες των απεργιών επανεκτιμώντας τις τελευταίες εξελίξεις. Συγκεκριμένα κηρύσσει: 1.     24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014, ενάντια στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», που συζητείται στην ολομέλεια της Βουλής. Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου, την άμεση απόλυση ή τη διαθεσιμότητα κι άλλων δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού δημιουργίας δεξαμενών νέων διαθεσιμοτήτων μέσω της εφαρμογής νέου συστήματος «αξιολόγησης» και της καθιέρωσης υποχρεωτικής ποσόστωσης.   2.     48ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση…

0 Comments