ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28/3/2014

  

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                                                                                            Απόφαση – Αριθμ. 4                                                                    Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014

Στις 28/3/2014 ημέρα Παρασκευή συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

  1. Καθολική συμμετοχή στην Γενική απεργία στις 9/4/2014, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ . Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει σχετικό ψήφισμα για τις απολύσεις, τη δημόσια υγεία, το ασφαλιστικό,  τα μισθολογικά, την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη του και ψηφίσματα και προτάσεις που κατέθεσαν  οι Σύλλογοί μας.
  2. Το Γενικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται καταρχήν την ύπαρξη κανονισμού λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώσει και να τροποποιήσει τον κατατεθέντα κανονισμό στα σημεία που απαιτείται και να τον φέρει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση.
  3. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη συμμετοχή μας στις επιτροπές τροποποίησης του ‘‘Καλλικράτη’’ έτσι όπως μας ζητήθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική – πάγια θέση μας ενάντια στις διατάξεις που διαμορφώθηκαν στον Νόμο αυτό.
  4. Αποφασίστηκε ομόφωνα να εισηγηθούν τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων, γενικές συνελεύσεις για ενημέρωση των εργαζομένων με την παρουσία και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.  Σε συνέχεια, με ευθύνη του  Δ.Σ. της Ομοσπονδίας,  θα συγκληθεί  ολομέλεια με συμμετοχή των  Δ.Σ. όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων,  εντός του επόμενου τριμήνου.
  5. Αποφασίστηκε ομόφωνα η δημιουργία διαπαραταξιακής Οικονομικής Επιτροπής με την εποπτεία του ταμία της Ομοσπονδίας, που θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. τον συμψηφισμό δαπανών μελών του Δ.Σ. από τις οικονομικές υποχρεώσεις των πρωτοβάθμιων προς την Ομοσπονδία, όπως και οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα των πρωτοβάθμιων συλλόγων προς την Ομοσπονδία, που είτε είναι μέλη σήμερα είτε υπήρξαν μέλη της Ομοσπονδίας και τροποποίησαν το καταστατικό τους. Επίσης, αποφασίστηκε ο συμψηφισμός των παλαιών οφειλών της Ομοσπονδίας προς τα μέλη του Δ.Σ., ή του  Γ.Σ., με τις εισφορές των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων προς την Ομοσπονδία.
  6. Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συνδράμει και να διευκολύνει, κάθε συντονισμό των Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Ενοτήτων με κάθε τρόπο, χωρίς όμως αυτός ο άτυπος συντονισμός να έχει θέση θεσμικής οργάνωσης ή μορφής, και χωρίς εκλογή νέων οργάνων,  για εκπροσώπηση σε κάθε Περιφερειακή  Αρχή.

Για το Γενικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ