ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
www.osyape.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                                                                                          Αθήνα 16-7-2014
                                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 43

            Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

            εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας, ο αγώνας μας ενάντια στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4250/2014, ενάντια στον εκφοβισμό στην χειραγώγηση και στη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, βρίσκεται στην αποκορύφωση με τη μεγαλύτερη θεσμικά οργανωμένη αντίδραση. Το κίνημα μας με μέγιστη συμμετοχή όλων των εργαζομένων έχει ξεδιπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Δημόσιοι υπάλληλοι είναι στο σύνολο τους ενάντια στην εφαρμογή της προσχηματικής “αξιολόγησης”, όπως επιβάλλει η Κυβέρνηση και η οποία καθορίζει ποσόστωση και κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους αντί να τους αξιολογεί – εκτελώντας τις εντολές του ΔΝΤ και της ΕΕ, για ένα κράτος υπό τον έλεγχο των επιχειρηματικών ομίλων και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων.

            Η δικαστική απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αποτελεί τη δικαίωση μας στην Απεργία – Αποχή από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την “αξιολόγηση”, που θα οδηγήσει στις απολύσεις.

            Με την πρόσφατη εγκύκλιο του κ. Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Μ.Η.Δ με τίτλο “εφαρμογή διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ” εκφράζει την επίσημη θέση της Κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους με εκφοβισμούς και πειθαρχικές διώξεις επιπέδου μίας άλλης εποχής. Ταυτόχρονα με τους εκφοβισμούς κάνει “εκπτώσεις” στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης του λεγόμενου συστήματος “αξιολόγησης” για παράταση του πρώτου και του δεύτερου σταδίου (επιμερισμός και αυτοαξιολόγηση) μη γνωρίζοντας τη σημερινή εικόνα στο σύνολο της, κυρίως τις θέσεις των εργαζομένων με τις χιλιάδες υπογραφές, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας που τάσσονται κατά της εφαρμογής του Ν.4250/2014 και τη θέση Γενικών Διευθυντών που δεν εφήρμοσαν τον επιμερισμό, ο οποίος αποτελεί και προαπαιτούμενο της όποιας διαδικασίας.

            Το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προσπαθεί να βρει άλλους δρόμους για να εφαρμόσει τις θέσεις του, αγνοώντας τις απόψεις Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και άλλων φορέων, βρίσκεται δε σε πανικό μπροστά στον αγώνα των εργαζομένων που αρνούνται να συνεργήσουν σε αυτή την αξιολόγηση και στις απολύσεις συναδέλφων.

            Η ΟΣΥΑΠΕ καλεί τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες της χώρας:

1.    να μην συμπληρώσουν και παραδώσουν έντυπα αξιολόγησης.

2.    να μην καταθέσουν οι εισηγητές εκθέσεις αξιολόγησης και να μην βαθμολογήσουν.

3.    να ανακαλέσουν τις αποφάσεις επιμερισμού όσοι Γενικοί Διευθυντές τις υπέγραψαν και να ταχθούν με τη συλλογική δράση των συνδικαλιστικών οργάνων.

4.    να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ προς την οικεία υπηρεσία, γνωστοποιώντας τη θέση τους για τη μη εφαρμογή των διατάξεων περί “αξιολόγησης”, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

 

Η  ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΝΕ ΤΗΝ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4250/2014.

ΚΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ.

ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.


Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε

 

    Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Άλκης Ζαβερδινός                                             Δημήτριος Βαζούρας

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ