Επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Εσωτερικών

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
www.osyape.gr

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Αθήνα, 11/06/2015                                                                     

Αριθμ. Πρωτ 07

                                                                      ΠΡΟΣ

                                                                      Υπουργό Εσωτερικών

                                                                      και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                                                                      κ. Βούτση Νικόλαο

                                                                      Κοινοποίηση

1.    κ.κ. Περιφερειάρχες της χώρας

2.    ΕΝ.Π.Ε.

3.    Σύλλογοι – Μέλη μας

4.   ΑΔΕΔΥ

ΘΕΜΑ :   Εκλογές   αιρετών   εκπροσώπων   στα   Υπηρεσιακά   Συμβούλια   των

                Περιφερειών

          Κύριε Υπουργέ ,

          Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της αριθμ. 17999/2015 απόφασής σας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1061 στις 5 Ιουνίου, βάσει της οποίας ορίζονται οι διαδικασίες και οι ημερομηνίες για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακα Συμβούλια, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω :

          α)  Σύμφωνα με την από 1/3/2015 επιστολή μας , σας έχουμε ενημερώσει για           τις θέσεις της Ομοσπονδίας, σχετικά με το θέμα αυτό.

β)  Σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένως συνάντηση, προκειμένου να σας

     εκθέσουμε, πέραν των ανωτέρω, και θέσεις μας για λοιπά θέματα.

          Αφού αγνοήσατε πλήρως τις θέσεις της Ομοσπονδίας και των εργαζομένων, με τη σχετική απόφασή σας δημιουργούνται τα εξής ζητήματα, με απόλυτη ευθύνη σας :

·       Τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που ορίζει η απόφασή σας, η οποία δεν έχει παραληφθεί από πολλές αρμόδιες υπηρεσίες ακόμη και σήμερα, δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τις Υπηρεσίες. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την απόφασή σας, η προθεσμία για την κατάρτιση συνδυασμών είναι από 10 – 14 Ιουνίου , και σήμερα ο μήνας έχει 11! Η δε προθεσμία σύνταξης πινάκων εκλογέων, έχει λήξει από χτες! ( “Έως τις 10 Ιουνίου του έτους εκλογής συντάσσο− νται από την κεντρική υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικού ή Προσωπικού) κάθε Περιφέρειας ξεχωριστοί πίνακες εκλογέων για κάθε ΣΕΠ και Υπηρεσιακό Συμβούλιο”)

·       Το χρονικό διάστημα από 1η Ιουλίου, ξεκινάνε κατα κανόνα οι προγραμματισμένες κανονικές άδειες των υπαλλήλων. Με μειωμένη λοιπόν τη συμμετοχή των εργαζομένων στις εκλογές, νοθεύεται το αποτέλεσμα, και άρα η ίδια η εκπροσώπηση των εργαζομένων.

·       Δεν έχει γίνει επανακατάταξη στους βαθμούς των υπαλλήλων και έχουν εγκλωβιστεί σε βαθμούς Γ’, Δ’, Ε’ , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα. Στερούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι , το κατοχυρωμένο δικαίωμα του εκλέγεσθαι !

          Ζητούμε άμεσα :

1.    Την τροποποίηση της αριθμ. 17999/2015 απόφασής σας.

2.    Οι εκλογές των εκπροσώπων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων , να γίνουν μέχρι 30/09/2015 , ώστε να έχουν επιστρέψει όλοι οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους.

3.    Την παράταση της θητείας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα εκλογική διαδικασία και η αντίστοιχη συγκρότησή τους.

4.    Η εκλογική διαδικασία να γίνει εργάσιμη ημέρα  όπως εξάλλου γίνεται στους ΟΤΑ α΄βαθμού και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, να γίνει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα και όχι μόνο στην έδρα της Περιφέρειας, να έχουν δικαίωμα επιστολικής ψήφου, μόνο οι εργαζόμενοι, που υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλης Περιφέρειας και τέλος να έχουν το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από κατηγορία και βαθμό.

5.     Την άμεση συνάντηση μαζί σας, που αποτελεί θεσμική σας υποχρέωση, επειδή εμείς ως εκπρόσωποι χιλιάδων εργαζομένων των Περιφερειών, τα ζητήματά τους δεν θα τα αγνοήσουμε.

Για το Δ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

               ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                           ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ