Ρύθμιση δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος email:  osyape@otenet.gr www.osyape.gr Ημερομηνία: 23/6/2015   Αριθμ. Πρωτ.09       Προς: 1.     Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 2.     Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης     Θέμα: Ρύθμιση δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων         Κύριοι Υπουργοί, Στην Ελλάδα του σήμερα, όπως έχει διαμορφωθεί από την επέλαση των μνημονιακών πολιτικών οι οικονομικές δυνατότητες των εργαζομένων έχουν περιορισθεί στα όρια της επιβίωσής τους. Αρκετοί συνάδελφοι, με δεδομένη τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους, έχουν εγκλωβισθεί στην υποχρεωτική εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους δανείων, αδυνατώντας να καλύψουν πιο…

0 Comments