ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος Τ.Κ. 115 24 – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΤΗΛ. 2106926730  email: osyape@otenet.gr   Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 Αρ. Πρωτ.:22 Απόφαση Γ.Σ. – Αρ. 7 Στις 24/3/2016 ημέρα Πέμπτη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην Αθήνα και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής: Διεξαγωγή του 7ου τακτικού συνεδρίου της Ομοσπονδίας κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου 2016.    Νέα συνεδρίαση του Γ.Σ. στις 12/4/2016 για τον ορισμό ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου,                          τακτοποίηση οικονομικών ομοσπονδίας και συλλόγων…

0 Comments