Δυνατότητα αύξησης ωραρίου στους εργαζόμενους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ Β βαθμού

         Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr Αθήνα, 15/3/2016 Αριθμ. Πρωτ. 10 ΠΡΟΣ : Υπουργό Εσωτερικών               κ. Κουρουπλή Παναγιώτη ΚΟΙΝ : 1. Περιφέρειες της χώρας – Π.Ε.     2. Ένωση Περιφερειών Ελλάδος                       κ. Υπουργέ, Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στις διατάξεις του ψηφισθέντος νόμου 4368/16 με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,  η ρύθμιση των συμβάσεων εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου αφορά μόνο τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και δεν περιλαμβάνει τους ΟΤΑ Β΄βαθμού, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω. Θεωρούμε επιβεβλημένη την τροποποίηση του νόμου, ώστε…

0 Comments