Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΧΤΥΠΗΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΟ»

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

 

Αθήνα  26/9/2016

Αριθμ. Πρωτ.:90

 

ΠΡΟΣ

Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

 

Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΧΤΥΠΗΣΕ «ΚΟΚΚΙΝΟ»

ΖΗΤΑΜΕ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η συνεχιζόμενη απαγόρευση των προσλήψεων σε κατηγορίες ΔΕ και ΥΕ, οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, σε συνδυσμό με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, οδηγούν πολλές υπηρεσίες των Περιφερειών σε τραγικό επίπεδο λειτουργίας. Σημαντικά αρνητικό ρόλο έπαιξε και η διαθεσιμότητα-κινητικότητα των τελευταίων χρόνων.

Η μεταφορά της μισθοδοσίας των εργαζομένων στις Περιφέρειες από τον κρατικό προϋπολογισμό στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και η συνεχής περικοπή τους, περιορίζουν ακόμα περισσότερο τις όποιες δυνατότητες έχουν απομείνει για προσλήψεις.

Το «μικρό» κράτος σήμερα προωθείται από όλα τα κόμματα που ψήφισαν Μνημόνια, από όλα τα κόμματα, που βαδίζουν με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του ΔΝΤ, απ΄όλους όσους παρουσιάζουν ως υπεύθυνο της καπιταλιστικής κρίσης το «μεγάλο» δημόσιο τομέα και τους δημοσίους υπαλλήλους, απ’ όλους όσους ψήφισαν και στήριξαν την μείωση του λεγόμενου «μισθολογικού κόστους».

Οι πολίτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων συνεχώς χειροτερεύουν. Δημιιουργείται το έδαφος για να προωθούνται ως «ώριμο φρούτο» οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Β΄βαθμού, οι ιδιωτικοποιήσεις υποστηρικτικών λειτουργιών (καθαριότητα, φύλαξη, τεχνική στήριξη κλπ), η επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, το παραπέρα χτύπημα μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα της κατάστασης, που επικρατεί είναι:

 –Περιφέρεια Αττικής από τις 637 κενές θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, έχει ζητηθεί η πρόσληψη 185 ατόµων και ακόμα τίποτα… Από τις 127 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών συμβασιούχων που ζητήθηκαν, εγκρίθηκαν μόνο 20 θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών!!!

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 377 κενές θέσεις, να υπάρχουν Περιφερειακές Ενότητες και μάλιστα από τις πλέον τουριστικές όπως η Χαλκιδική, που έχει 3 μόνο Επόπτες Δημόσιας Υγείας και κανέναν οδηγό!!! Να έχει 12 μηχανήματα (εκσκαφείς κλπ) και κανέναν χειριστή μηχανημάτων. Ή στη Π.Ε. Ημαθίας να υπάρχουν μόνο 4 κτηννίατροι!!! Συνολικά στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι κενές το 42% των θέσεων των Γιατρών, το 52% των Τεχνολόγων Τροφίμων, το 20% των Γεωτεχνικών, το 44% των Χειριστών Μηχανημάτων κλπ.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 451 υπαλλήλους σήμερα, από 667 που διέθετε έως το 2010, με κρίσιμες υπηρεσίες υποστελεχωμένες και ανύπαρκτες σε μερικά νησιά πχ Κως, Μύκονος, αν και τα νησιά της είναι ανάμεσα στους πλέον επισκέψιµους τουριστικούς ποορισµούς της Χώρας. Παρουσιάζονται μεγάλες ελλείψεις σε κτηνιάτρους, γεωπόνους, μηχανικούς, επόπτες υγείας, διοικητικούς, ενώ με τις συνταξιοδοτήσεις – αποχωρήσεις που αναμένονται τα επόμενα χρόνια, κάποιες Περιφερειακές Ενότητες είναι πιθανό να αναγκαστούν να κλείσουν, αφού θα απομείνουν σε αυτές μόνο 2-3 υπάλληλοι!!!

 –Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, περιοχή με σημαντική κτηνοτροφία, αλλά και συντριπτικά πλήγματα από διάφορες ζωονόσους έχει λόγω έλλειψης κτηνιάτρων κλειστά Κτηνιατρεία σε Ορεστιάδα, Δίκαια, Κυπρίνο κλπ, υπολειτουργούντα τα άλλα, που έχουν στην καλύτερη των περιπτώσεων 1  κτηνίατρο. Το διασυνοριακό κτηνιατρικό Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων που κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε πριν από  8 χρόνια στην Ορεστιάδα, αν και δαπανήθηκαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, παραμένει ανενεργό, γιατί δεν διορίστηκε ποτέ το απαραίτητο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξοπλιστικά μέσα μεγάλης χρησιμότητας αλλά και μεγάλου κόστους σκουριάζουν στις κούτες αχρησιμοποίητα!!! Σε μια περιοχή μάλιστα, που συνορεύει με άλλες δύο χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία) και αποδεδειγμένα έχει πληγεί από επιζωοτίες. Μόνο από την επιδημία ευλογιάς στα όρια του Νομού Έβρου, θανατώθηκαν πάνω από 40.000 πρόβατα, ενώ  χαρακτηριστική είναι η δήλωση  του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ότι «δυστυχώς μας τελείωσαν οι σφαίρες!».

Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, που οδηγούν μάλιστα σε μια «εσωτερική» κινητικότητα πχ στην Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας, που στην προσπάθεια των Περιφερειαρχών να «μπαλώσουν» καταστάσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα τόσο στη λειτουργία των υπηρεσιών, όσο και στη ζωή των συναδέλφων.

Χαρακτηριστικό  επίσης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αποτελούν και οι διάφορες «Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων», που ανακοινώνουν αρκετές Περιφέρειες, εκφράζοντας την ανάγκη για προσλήψεις άμεσα, όπως πρόσφατα πχ ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης για την στελέχωση των Οικονομικών της Υπηρεσιών λόγω των αυξηµένων  υπηρεσιακών  αναγκών που προκύπτουν με την ανάληψη αποκλειστικών αρµοδιοτήτων και ευθύνης µέσω της µεταφοράς από 1-1-2017 αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.).

Μετά από όλα αυτά ρωτάμε: Υπάρχει κανείς που ισχυρίζεται ότι μπορούν να λειτουργήσουν έτσι οι υπηρεσίες;

 Το σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι των Περιφερειών απαιτούμε:

· να σταματήσει η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η απαγόρευση των προσλήψεων

· να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

· να μην ιδιωτικοποιεί και να μην εκχωρηθεί καμιά αρμοδιότητα

· να θεωρείται «μετάθεση» κάθε μεταφορά υπαλλήλου σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, σε άλλο Δήμο ή σε άλλο νησί.

 

Κοιν/ση

ΕΝΠΕ

Περιφερειάρχες

Πολιτικά Κόμματα (πλην ΧΑ)

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ