ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661   Αθήνα 30 / 1 /2017 Αριθμ. Πρωτ.:11   ΠΡΟΣ Υπουργείο Εσωτερικών   ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ (ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ) ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ          Σε συνέχεια του υπ. αριθμ 126/6-12-2017 έγγράφου μας με θέμα την «Άμεση επίλυση προβλημάτων εκλογικής διαδικασίας Υπηρεσιακών Συμβουλίων»  και επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα της συγκρότησης και της σύστασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, μονίμων & ΙΔΑΧ υπαλλήλων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα σε…

0 Comments

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 977432661   Αθήνα  30 /1 /2017 Αριθμ. Πρωτ.:10   Προς Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών protocol@yme.gov.gr   Θέμα: Δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων οδήγησης. Παρά τα έγγραφα Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειών της χώρας (πχ το αρ.90517/123/147-2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.) καθώς και Συλλόγων εργαζομένων σε σχέση με τις δηλώσεις κωλύματος ή δικαιώματος αποχής από το έργο των εξετάσεων οδήγησης, για τις  υπηρεσίες με λιγότερους από 21…

0 Comments

ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα  30 /1 /2017 Αριθμ. Πρωτ.:9   Προς Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων   Θέμα: Απάντηση στο αριθμ. 343/16-1-2017 έγγράφου σας. Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας σας γνωρίζουμε ότι στο ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33-27-2-2016), στο «ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία…

0 Comments