ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα  30 /1 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:9

 

Προς

Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων

 

Θέμα: Απάντηση στο αριθμ. 343/16-1-2017 έγγράφου σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό έγγραφό σας σας γνωρίζουμε ότι στο ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33-27-2-2016), στο «ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ» και συγκεκριμένα στο άρθρο 29 «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων − Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» με το οποίο αντικαταστάθηκε και το άρθρο 85  του ν. 3528/2007 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην παράγραφο 3γ με τίτλο «Αξιολόγηση», ότι «Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης που προβλέπεται εξάγεται με βάση το μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου το κριτήριο αξιολόγησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της αξιολόγησης, ο υποψήφιος προϊστάμενος πρέπει να έχει αξιολογηθεί με τις διατάξεις του παρόντος τουλάχιστον για δύο αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο αυτών περιόδων.».

Επομένως σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν υφίσταται προς το παρόν τουλάχιστον, το ζήτημα που αναφέρετε για επηρεασμό των αναμενόμενων κρίσεων προϊσταμένων από την έλλειψη εκθέσεων αξιολόγησης των συναδέλφων, που μετείχαν μαζικά στην αποχή από την «αξιολόγηση» του νόμου Μητσοτάκη.-

Κοιν/ση:

Σύλλογοι μέλη μας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ